Ledig stilling: Analytikere med…

Published 01-01-2020 Deadline: 21-01-2020 Analytikere med interesse for rentemarkedet Nordic Bond Pricing leverer markedsdata som en tjeneste til profesjonelle aktører i kapitalmarkedet. Vi søker nå to analytikere med sterk interesse for finans og rentemarkedet. Du bør trives med løpende operasjonelle gjøremål i kombinasjon med både korte og lengre analyseoppgaver. Hos Nordic Bond Pricing vil den rette kandidaten få store muligheter til faglig og personlig utvikling. Du bør trives med å ta ansvar for selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver, men vil få faglig veiledning av erfarne analytikere ved behov. Arbeidsoppgaver: Daglig drift med fokus på analyse av markedsdata og prising av obligasjonerAnalyse og håndtering av markedshendelser som påvirker prising eller indekserKvalitetssikring av pris- og indeksberegningerDialog med kunder og verdipapirforetakBidra til å videreutvikle effektive prosesser, rutiner og systemløsningerUtarbeide og vedlikeholde nødvendig dokumentasjonBidra i videreutvikling av selskapets tjenester Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Høyere utdannelse innen finans, økonomi eller matematikkNoen års relevant arbeidserfaring, men nyutdannede..

Read More

Ledig stilling: Kundekonsulent -…

Published 01-01-2020 Deadline: 16-01-2020 Kundekonsulent Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4168308366 Presentasjon av stillingen: Drift/teknisk kundesenter er eit internt kundesenter i Helse Bergen. Gjennom ei web-side, eit telefonnummer og ei e-postadresse skal det vere enkelt for tilsette å henvende seg til Drift/teknisk divisjon. Drift/teknisk divisjon yter eit breitt spekter av ikkje-medisinske tenester til avdelingane i Helse Bergen. Divisjonen har som visjon å gjere kvardagen enklare for avdelingane ved sjukehuset. Vi er nå på jakt etter ein dyktig kundekonsulent og har ledig fast stilling. Arbeidsoppgåver Ta imot, behandle og følgje opp alle typar kundehenvendingar til Drift/teknisk divisjon på telefon, e-post, elektronisk bestillingssystem og personleg oppmøteKundeservice innan fleire område. Til dømes bestilling av tekniske tenester, koordinering av flytteteneste, søknader på parkeringsplass, tildeling av garderobe, utskriving av id-kort og hjelp til nytilsetteRettleiing og informasjon til kundar om divisjonen sine tenester og bestillingssystemKoordinere tenester mellom fleire einingar i divisjonen Kvalifikasjonar Utdanning på høgskule/universitet, årsstudie/grunnfagErfaring med..

Read More

Ledig stilling: Avdelingsleder -…

Published 01-01-2020 Deadline: 26-01-2020 Avdelingsleder Org. nr: - Stillingsident: 4171960518 Presentasjon av stillingen: Vi søker avdelingsleder til NAV Medlemskap og avgift NAV Medlemskap og avgift er en enhet med ca 60 medarbeidere som organisatorisk ligger i NAV Kontroll. Enheten har som hovedoppgave å avklare lovvalg og medlemskap i folketrygden for personer som bor eller jobber i utlandet, samt å beregne og innkreve trygdeavgift når det er NAV som skal innkreve den. Enheten forvalter et omfattende, komplekst og spennende regelverk, og samhandler med andre offentlige etater samt andre lands trygdemyndigheter. Enheten består av tre avdelinger; Avdeling medlemskap, Avdeling unntak og trygdetid og Avdeling avgift. Vi holder til sentralt i Oslo. Nåværende leder for Avdeling medlemskap har fått ny jobb og vi søker nå hennes etterfølger. Avdeling medlemskap har ansvar for å avklare trygdetilhørighet, i henhold til trygdereglene i EØS, bilaterale avtaler som Norge har inngått og etter bestemmelsene i folketrygdloven, for..

Read More

Ledig stilling: Business Controller…

Published 01-01-2020 Deadline: 16-01-2020 Business Controller Org. nr: - Stillingsident: 4156925807 Presentasjon av stillingen: Vi i TINE Partner Økonomi søker etter en nysgjerrig og målrettet Business Controller. Avdelingen består av fire Business Controllere, en Net revenue manager (NRM), tre Avtalekoordinatorer, en Prosess- og driftsansvarlig, samt Økonomisjef. Avdelingen er organisert i konsernområdet TINE Partner som består av forretningsområdene Kategori & Marketing, Servering, Industri, Forbruker og digitale tjenester og Kundesenter. Dette er et meget spennende konsernområde i TINE, med store forventninger til vekst de neste årene. Til denne rollen ønsker vi deg som brenner for solid økonomistyring med sterk kommersiell forståelse som fundament. Stillingen vil spille en sentral rolle i å bidra til at TINE blir en enda mer offensiv og tydelig leverandør, der kunde og samarbeid settes i sentrum. Arbeidsoppgaver Sørge for sterk og proaktiv økonomisk/kommersiell målstyring, og være sitt ansvarsområdes Skape god forståelse for økonomisk utvikling i ansvarsområdet. Ha fokus..

Read More

Ledig stilling: Leder for…

Published 01-01-2020 Deadline: 16-01-2020 Leder for bolig og eiendom i Bydel Vestre Aker Org. nr: - Stillingsident: 4174502159 Presentasjon av stillingen: NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000. Kontoret er teamorganisert for å kunne sikre mer helhetlig oppfølging for innbyggerne i bydelen som er i kontakt med NAV og øvrig tjenestetilbud i bydelen. Nå søker vi etter en leder for bolig og eiendom i bydelen som har faglig engasjement, pågangsmot og lyst til å gjøre en forskjell for innbyggerne i Bydel Vestre Aker. Bydelen skal etablere et nytt boligkontor som vil være organisert under NAV. Dette er en nyopprettet lederstilling og stillingen er ledig omgående. Som leder vil du ha personalansvaret for en boligkonsulent, en forvalter, en boligfremskaffer, en bomiljøarbeider, en bo-oppfølger og en gjeldrådgiver...

Read More

Ledig stilling: Boligforvalter -…

Published 01-01-2020 Deadline: 16-01-2020 Boligforvalter Org. nr: - Stillingsident: 4174509308 Presentasjon av stillingen: NAV Vestre Aker er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og vi har et godt arbeidsmiljø. Vi er lokalisert i Sørkedalsveien 150, og betjener bydelens innbyggere på ca. 50.000. Kontoret er teamorganisert for å kunne sikre mer helhetlig oppfølging for innbyggerne i bydelen som er i kontakt med NAV og øvrig tjenestetilbud i bydelen. Nå søker vi etter en boligforvalter som har faglig engasjement, pågangsmot og lyst til å gjøre en forskjell for innbyggerne i Bydel Vestre Aker. Bydelen skal etablere et nytt boligkontor som vil være organisert under NAV, men som også vil samarbeide tett med de andre tjenestestedene i bydelen. Boligkontoret vil bestå av en leder, en boligkonsulent, en boligforvalter, en boligfremskaffer, en bomiljøarbeider, en bo-oppfølger og en gjeldrådgiver. Boligkontoret vil blant annet ha ansvaret for planlegging, budsjettering og koordinering av drift..

Read More

Ledig stilling: Tilkallingsvikar barnehage…

Published 01-01-2020 Deadline: 28-02-2020 Tilkallingsvikar barnehage Ressursbanken Org. nr: - Stillingsident: 4171983970 Presentasjon av stillingen: Som medarbeider i Ressursbanken kan du bidra til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som fagarbeider/assistent i barnehage og kan tilby kortere og lengre vikariater i barnehagene. Du blir ansatt i Nordre Follo kommune. Arbeidsoppgaver medansvar ved planlegging og gjennomføring av pedagogiske aktiviteter, både inne og utevære en viktig bidragsyter ved alle daglige gjøremål i barnehagen, som måltider, påkledning, stell og frilek Kvalifikasjoner bestått videregående skolegode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (minimum 3/B1/Bergenstesten) Personlige egenskaper fleksibelpositivlæringsvilligpersonlig egnethet vektlegges Vi ser etter deg som "brenner" for barna, og som ser mulighetene i å jobbe i flere barnehager i kommunen. Vi tilbyr En fleksibel arbeidsordning, utfordrende arbeidsoppgaver og muligheten til å bli kjent med barnehagene i Nordre Follo kommune. Kontaktinformasjon Elin Aarthun, prosjektleder, 48 50 55 68, ressursbanken@nordrefollo.kommune.no..

Read More

Ledig stilling: Rekrutteringsstilling sykepleier…

Published 01-01-2020 Deadline: 29-02-2020 Rekrutteringsstilling sykepleier Org. nr: 976677528 Stillingsident: 4170683536 Presentasjon av stillingen: Er du sykepleierstudent og ønsker å sikre deg en fast 100 prosent stilling etter endt studie, er Ilevollen helse- og velferdssenter et godt valg! Formålet med rekrutteringsstilling er at du som sykepleierstudent skal bli bedre kjent med organisasjonen Trondheim kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har i kommunehelsetjenesten. Trondheim kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenesten. Dette sikres best gjennom gode faglige miljø. Nyutdannede sykepleiere bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. Ilevollen ligger idyllisk til, sentrumsnært, like ved Ilaparken. Vi er et sjarmerende og hjemmekoselig helse og velferdssenter, med en fin hage i atriumet vårt. Vi kan tilby parkering til den som har behov for det. Ilevollen har 51 pasienter fordelt på to etasjer, hvorav 40 er langtidsplasser og elleve korttidsplasser. Ilevollen har et godt omdømme..

Read More

Ledig stilling: KOPI AV…

Published 01-01-2020 Deadline: 15-01-2020 KOPI AV Lærer, grunnskole Org. nr: - Stillingsident: 4172446522 Presentasjon av stillingen: Brusetkollen skole og ressurssenter er en spesialskole for barn som strever med å regulere atferd og følelser. Skolen driftes av Utdanningsetaten i Oslo, men er lokalisert på Hvalstad i Asker. Vi har korttidselever på 8-ukers kartleggingsopphold med internat, samt hjemmeboende langtidselever. Skolen har 14 elevplasser, med elever fra 3. - 7. trinn. Skolen har ansvar for Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø, og har en utadrettet tjeneste som bistår Osloskolen med veiledning, kurs og kompetanseheving. Arbeidsoppgaver Undervisningsstilling, grunnskolen. Undervisning i liten gruppe med to-tre lærere til enhver tid. Opplæring i alle fag samt sosial kompetanse. Tverrfaglig samarbeid med alle aktører rundt eleven. Kvalifikasjoner Godkjent utdanning lærer.Erfaring fra ordinær skole, barnetrinn.Erfaring fra undervisning av atferdsutfordrende og krevende elever. Kunnskap om spesialpedagogisk tilrettelegging.Det er ønskelig med kunnskap om traumesensitiv omsorg og opplæring, men opplæring kan gis. Utdanningsretning..

Read More
Language selection

Use flags to change languages