Embassies in Oslo, Norway

The following embassies are present in Oslo. To get the most upto date information on active embassies, visit (Norwegian goverment).     Mission Telephone Telefax Email Website Postal address Afghanistan 22 12 35 70 22 12 35 71 info@afghanistanembassy.no www.afghanistanembassy.no Postboks 4050 AMB 0244 OSLO Algeria 22 55 75 31,  21 60 88 30 22 55 75 30 mail@algerianembassy.no www.algerianembassy.no Sigurd Syrs gate 2 0273 OSLO Argentina 22 55 24 48/49, 23 27 32 00 23 27 32 01 enoru@mrecic.gov.ar http://noruega.embajada.gob.ar/ Postboks 4085 AMB 0244 OSLO Austria 22 54 02 00 22 55 43 61 oslo-ob@bmeia.gv.at www.bmeia.gv.at/botschaft/oslo Postboks 4014 AMB 0244 OSLO Belgium 23 23 92 20 23 23 92 32 oslo@diplobel.fed.be www.diplomatie.belgium.be/norway Postboks 4012 AMB 0244 OSLO Bosnia and Herzegovina 22 54 09 60   info@bhembassy.no www.bhembassy.no Postboks 4038 AMB 0244 OSLO Brazil 22 54 07 30/43/44   brasemb.oslo@itamaraty.gov.br; office@brasil.no www.brasil.no Postboks 4083 AMB 0244 OSLO Bulgaria 22 55..

Read More

Ledig stilling: Soria Moria…

Published 02-06-2020 Deadline: 19-06-2020 Soria Moria Kanvas-barnehage søker engasjert barnehagelærer/pedagogisk leder Soria Moria Kanvas-barnehage er en god, tradisjonell avdelingsbarnehage med tilholdsted i et unikt bygg inne på Ullevål sykehus. Barnehagen rommer 54 barn og 14 ansatte fordelt på 4 romslige avdelinger. Soria Moria Kanvas-barnehage har et stort og allsidig uteområde og fine turmål i nærmijøet og Oslo forøvrig. Våre fokusområder er lek, språk og relasjonskompetanse. I tillegg legger vi vekt på både fysisk aktivitet og matglede. Du kan lese mer om vår barnehage og besøk gjerne Vi søker en engasjert barnehagelærer/førskolelærer som er klar til innsats fra begynnelsen av august 2020. Vi oppfordrer også nyutdannede barnehagelærere til å søke. Kanvas har et godt veiledningsprogram. Arbeidsoppgaver Som barnehagelærer i Soria Moria Kanvas-barnehage har du ansvar for: å gi omsorg for det enkelte barn og barnegruppenå delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barnaå planlegge, gjennomføre, dokumentere, og evaluere det pedagogiske..

Read More

Ledig stilling: Daglig leder…

Published 02-06-2020 Deadline: 15-06-2020 Daglig leder Frivilligsentralen i Ski Org. nr: - Stillingsident: 4244827904 Presentasjon av stillingen: Frivilligsentralen i Ski er en av to frivilligsentraler i Nordre Follo kommune og er en del av virksomheten Samskaping og lokalsamfunn. Sentralen drives av en daglig leder, som også er eneste ansatt, og dagens leder går av med pensjon i oktober 2020. Sentralen ledes i samarbeid med frivillige. Vi søker etter en engasjert og innovativ medarbeider som liker å jobbe i team. Daglig leder skal videreutvikle frivilligsentralen i tråd med kommunens mål og FNs bærekraftsmål. Kommunen er i en digitaliseringsprosess der programmet Nyby er tatt i bruk i frivilligsentralen. Arbeidsoppgaver rekruttering og oppfølging av frivilligedeltakelse i tverrfaglige teamsamarbeid med frivillige organisasjonerorganisering av aktiviteter ledet av frivilligekoordinering av oppdrag og frivilligeprosjektorienterte oppgaverbruke relevante digitale verktøy i arbeidet Kvalifikasjoner relevant Bachelor, ønskelig med spesialisering innen frivillighet/samfunnsfaggod digital kompetanseønskelig med erfaring fra arbeid med frivillige Personlige..

Read More

Ledig stilling: Hjemmehjelp, Hjemmebaserte…

Published 02-06-2020 Deadline: 21-06-2020 Hjemmehjelp, Hjemmebaserte tjenester omr. vest avd. 1 (2020/212) Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Avdeling for hjemmebaserte tjenester Rana kommune sine helse- og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttidsplasser og sentralkjøkken. Hjemmebasert tjeneste har ansvar for all omsorg i hjemmene og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling har ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor. I hjemmebaserte tjenester er det område vest avd. 1, ledig: 70 % fast stilling som hjemmehjelp, fra 01.09.2020 Vi søker selvstendig person som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad. Kvalifikasjoner: Førerkort kl BArbeidserfaring fra hjemmetjeneste eller lignende arbeidMå kunne beherske data som verktøy og erfaring med bruk av Profil er en fordel.Må beherske norsk skriftlig og muntlig i tilstrekkelig grad for å kunne utøve yrket forsvarligGyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 -- 4. Du bør være en fleksibel..

Read More

Ledig stilling: Tubalærer 20…

Published 02-06-2020 Deadline: 11-06-2020 Tubalærer 20 % Org. nr: - Stillingsident: 4243919292 Presentasjon av stillingen: Lillestrøm kulturskole søker etter tubalærer i 20% stilling. Undervisningssted er for tiden i kulturskolens egne lokaler i Damsagveien i Lillestrøm. Arbeidsoppgaver Undervisning av tubaelever hovedsaklig fra korps. Undervisningen er organisert både enkeltvis og i grupper. Stillingen vil også inneholde andre oppgaver som samarbeid mot skolekorpsene, teamarbeid, workshops for elevene, noe interkommunalt samarbeid og konsertering. Kvalifikasjoner Søker må ha minimum 3 årig kunstfaglig høgskoleutdanningDet er ønskelig at søker også har pedagogisk utdannelseSøker bør ha god erfaring med å undervise elever i på forskjellige alderstrinn, nivåer og ulike sjangereFør tiltredelse må det legges fram politiattest i tråd med opplæringsloven §10-9, og om nødvendig, tilfredstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll. Personlige egenskaper Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og samhandle i teamDu må være initiativrik og løsningsorientert samt ha godt lag med barn..

Read More

Ledig stilling: Vi søker…

Published 02-06-2020 Deadline: Unknown Vi søker etter deg som kan tenke deg å undervise i norsk, norsk som andrespråk og spesialundervisning på dagtid eller kveldstid AOF Vestlandet ble etablert i desember 2019 og består av en fusjon mellom AOF Haugaland og AOF Vestland. Vi har i dag 33 fast ansatte medarbeidere i tillegg til rundt 400 studieveiledere/faglærere i ulike stillingsandeler. AOF Vestlandet tilbyr en rekke kurs og utdanninger på videregående nivå. Vi er en av Norges største fagskoler innen helse og oppvekst. Fagskoleutdanningene tilbys i Rogaland, Vestland og Agder. I tillegg skreddersyr vi opplæring for bedrifter. Vi har alltid brukt for nye dyktige lærere i vår lærerstab. Vi tilbyr opplæringen innenfor en rekke fagområder. Dersom du har kompetanse innenfor norsk, norsk som andrespråk og spesialundervisning og kan tenke deg å undervise, vil vi gjerne høre fra deg! De fleste av våre undervisningsstillinger kan kombineres med annen fulltids- eller deltidsjobb. Ønskede..

Read More

Ledig stilling: Vi trenger…

Published 02-06-2020 Deadline: 15-06-2020 Vi trenger en funksjonell ansvarlig som kan utfordre det bestående og lede forbedringsaktiviteter Org. nr: - Stillingsident: 4245004873 Presentasjon av stillingen: SPK er en fremtidsrettet virksomhet og pensjon er vårt hovedprodukt. Pensjoneringsprosessen blir stadig videreutviklet og effektivisert for å levere gode tjenester i en reformperiode med store endringer. IT er et sentralt virkemiddel for oss. Vi har en smidig systemforvaltning der forretningsområdene og IT arbeider sammen i alle faser, fra funksjonelle krav til koding. Nå skal vi styrke laget med deg som kan ta roller som: Funksjonelt ansvarlig : her vil du være forretningsområdets representant inn i utviklingsteamet, med ansvar for at systemer utvikles i henhold til regelverk og våre forretningsregler. Utfordrer og forbedrer : du blir en viktig del av vår struktur for å drive frem endringer og skape resultater. Viktige stikkord er «brukeren i sentrum», «flyteffektivitet», «automatisering og selvbetjening». Arbeidsoppgaver Ta initiativ og bidra..

Read More

Ledig stilling: Lærer -…

Published 02-06-2020 Deadline: 15-06-2020 Lærer Org. nr: - Stillingsident: 4245017874 Presentasjon av stillingen: Krokeide skole er en fådelt skole ytterst i Fanabygden - 10 minutter å kjøre fra Lagunen. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med gode og varierende uteområder. Kommende skoleår vil det være 41 elever fra 1.-7.trinn og 14 ansatte ved skolen. Skolens visjon er «Kunnskap og handling setter spor". Satsingsområdet vårt er læringskompetanse for det 21. århundre -- målrettete og medvirkende elever. Hele skolen jobber kontinuerlig med PALS. PALS er et skoleomfattende system for et trygt skolemiljø og er forpliktende for alle ansatte. Dette innebærer blant annet at vi har høyt fokus på positiv elevatferd og arbeider for et godt skolemiljø for elevene med tydelige og støttende voksne. Krokeide skole har et ledig et årsvikariat som lærer fra 1.august 2020. Vi søker en engasjert, tydelig og aktiv voksen som er opptatt av å skape gode relasjon til barn..

Read More

Ledig stilling: Juridisk rådgiver…

Published 02-06-2020 Deadline: 19-06-2020 Juridisk rådgiver - eiendomsforvalter Vi søker deg som har engasjement og vilje til å å fylle rollen som juridisk rådgiver og eiendomsforvalter i vår enhet Eiendom. Kommunen eier formålsbygg, kontorlokaler og utleieboliger som samlet utgjør omkring 149 000 kvadratmeter. I tillegg leier kommunen over 6 000 kvadratmeter fra private utleiere. Kommunen har en betydelig byggeaktivitet og arealene øker i tiden fremover. Vi vil gjerne ha en engasjert jurist med noen års praktisk erfaring innen eiendomsforvaltning. Stillingen er utfordrende med stort ansvar, spennende utviklingsoppgaver, variert eiendomsportefølje og store påvirkningsmuligheter. Ås kommune er i endring, så du må trigges av utfordringer og kunne kombinere strategisk overblikk med et operativt fokus. Vi er ca 85 ansatte med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse, samt drifts- og kontraktsoppfølging av leide lokaler. Stillingen er fast. Arbeidsoppgaver: EiendomsutviklingForvaltning av kommunens leie- og festekontrakter, i hovedsak for formåls- og næringsbyggForhandlinger..

Read More
Language selection

Use flags to change languages