Open job position: Allmennlærer (grunnskolen) – ATLØY SKULE

Select rough translation.

Job Description

Published 13 May 2019 08:45:02
Deadline: Unknown


ATLØY SKULE

Sauesund 102
6985 ATLØY

Atløy skule er ein 1-7 skule med om lag 40 elevar, som gir eit lite, men oversiktleg skulemiljø. Skulen ligg i Sauesundet på Atløy og er omgtt av gode turmogelegheiter og mykje natur. Atløy skule er samlokalisert med Nipa barnehage og har eigen gapahuk, nærmiljøanlegg og stort uteområde. Smarttavler og iPads er ein del av den varierte undervisninga skulen satser på.

Lærar på barnetrinnet – vikariat

Atløy skule har for skuleåret 2019/20 ledig inntil 41% undervisningsstilling.

Kvalifikasjonar:

  • allmennlærar, men andre med godkjent pedagogisk utanning kan og søkje
  • generell undervisningskompetanse på barnetrinnet

Personlege eigenskapar:
  • evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbod for elevane
  • fleksibel
  • lagspelar og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • tydeleg og kan motivere
  • interessert i å utvikle seg sjølv og arbeidsplassen og evnar god klasseleiing

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tilsetjings skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar. Pensjonsmedlemsskap i Statens Pensjonskasse. Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjing. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Harriett Norstrand, Tlf: 577333051, Mobil 97542245, Epost: harriett.norstrand@askvoll.kommune.noPAM

Stillingsnummer: 1428-2019-05-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Lærar på barnetrinnet – vikariat for ATLØY SKULE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10054713

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver ATLØY SKULE
Bransje Barnehage
Yrke Allmennlærer (grunnskolen)
Sted Atløy (Postnr: 6985)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback