Open job position: Allmennlærer (grunnskolen) – Uskedalen skule

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:37:01 +0100
Deadline: Unknown


Uskedalen skule

5463 USKEDALEN

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar.Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Lærar 50% midlertidig – Uskedalen skue

Omtale av stillinga


Ved Uskedalen skule er det ledig stilling som lærar i 50%
Stillinga er midlertidig til 31.7.2019, med mogleg forlenging.
Oppstart snarast.

Kvalifikasjonar


Godkjend og relevant pedagogisk utdanning for undervising i grunnskulen.

Personlege eigenskaper


Er ein tydeleg klasseleiar, arbeider systematisk, strukturert og sjølvstendig.
Er lærevillig og utviklingsorientert.
Er tydeleg og konsekvent som vaksen ovanfor barn og unge.
Bør ha gode samarbeidsevner, er positiv og møter kollegaer, barn, foreldre/føresette med respekt og forståing.
Er positiv, lojal og bidrar til eit godt arbeidsmiljø.
Generell god helse.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing.

Vi tilbyr


Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda


Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1224-2019-01-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Lærar 50% midlertidig – Uskedalen skue for Uskedalen skule

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957043

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Uskedalen skule
Bransje Barnehage
Yrke Allmennlærer (grunnskolen)
Sted Uskedalen (Postnr: 5463)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk