Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 31-10-2021

 

Anleggsgartner i 100% fast stilling.

Org. nr: – Stillingsident: 4439086750 Presentasjon av stillingen:

Havstein kirkegård består av en ny og en gammel del på til sammen 50 mål. Her er det plantet 25.000 stauder, 410 trær, 3.600 busker og et vannspeil.

Den siste utvidelsen ved kirkegården som sto ferdig i 2014 og har blitt tildelt flere utmerkelser for god byggeskikk. Den framstår i dag som et flott parkanlegg, som er i tråd med Fellesrådets mål om å bygge kirkegårder og gravplasser etter en parkmessig standard.
Arbeidsstokken ved Havstein er også ansvarlig for å drifte gravlundene på Stavne og Ilen.

Arbeidsoppgaver

Gravplassarbeideren skal delta i alt forefallende arbeid ved gravplassen, og sørge for at den blir vedlikeholdt og videreutviklet med en parkmessig standard. Arbeidet kan generelt beskrives i tre hovedområder:

 • Tilrettelegging for og gjennomføring av gravferd og urnenedsettinger. Møte med pårørende er en del av dette.
 • Generelt grøntfaglig drift, vedlikehold og videreutvikling av gravplassene, sikring av gravminner og brøyting av snø i vinterhalvåret.
 • Drift og vedlikehold/reparasjon av teknisk anlegg, mekanisk utstyr og maskiner. Dette arbeidet er en betydelig del av aktiviteten i vinterhalvåret.

Kvalifikasjoner

 • Primært fagbrev som anleggsgartner.
 • Søkere med annet relevante fagbrev som gartner eller agronom, og/eller relevant praksis kan også vurderes.
 • Relevant praksis innen fagfeltet kan erstatte behovet for fagbrev, der allsidighet vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring fra drift av parkanlegg/kirkegårder eller annen relevant praksis.
 • Søkere med sertifikat kl BE og gjerne C1, traktor og maskinførerbevis blir foretrukket.
 • Det er ønskelig med dokumentert bruk av maskiner, gjerne minigraver.
 • Erfaring fra og innsikt i annet håndverksfag kan telle positivt.
 • Den som tilsettes må være villig til videre kompetanseutvikling.
 • Teknisk innsikt der allsidighet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

 • Være utadvendt og serviceinnstilt, gjerne erfaring fra kundebehandling.
 • Omgjengelig og like å lykkes sammen med andre.
 • Være strukturert og målrettet.
 • Like å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig.
 • Ha god helse og tåler tungt fysisk arbeid.
 • Være pliktoppfyllende, pålitelig og fleksibel.
 • Ønske og vilje til kompetanseutvikling innen gravplassforvaltning.
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt vekt.
 • Vi ønsker å oppmuntre personer fra alle trossamfunn og kulturer til å søke.

Personen som tilsettes må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk, gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Et godt faglig arbeidsmiljø og engasjerte kolleger.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.

Kontaktinformasjon

Trygve Jensen, Leder gravplassforvaltningen, 90812463

Arbeidssted

Statsråd Krohgs veg 53
7021 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Referansenr.:4439086750
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Kirkelig Fellesråd i Trondheim orgnr: 992187018
Kort om arbeidsgiver

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Webside
Bransje Natur og miljø
Yrke Skogbruk, gartnerarbeid og hagebruk
Sted TRONDHEIM (Adresse: Statsråd Krohgs veg 53 Postnr: 7021)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 31-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/321ddda3-d3a2-4b10-8f77-090702696295
XML_STILLING

Ledig stilling: Anleggsgartner i 100% fast stilling. - Kirkelig Fellesråd i Trondheim