Open job position: Anleggsmaskinfører (lærling) – Solør videregående skole, avd. Flisa

Select rough translation.

Job Description

Published 11 Feb 2019 09:08:02 +0100
Deadline: Unknown


Solør videregående skole, avd. Flisa

2270 FLISA

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Solør videregående skole – lærling i anleggsmaskinførerfaget

Stillingsinformasjon


Fra 5. august 2019 har Solør videregående skole ledig stilling som lærling i anleggsmaskinførerfaget.

Vi søker


etter deg som tar ansvar, som er fleksibel og løsningsorientert. Du er en medarbeider som gjør en god og grundig jobb.

Vi kan tilby

  • opplæring etter læreplanen for vg3 anleggsmaskinførerfaget
  • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
  • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Vi stiller krav om

  • bestått vg 1 bygg- og anleggsteknikk eller vg 1 teknikk- og industriell produksjon og vg 2 anleggsteknikk
  • at du er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid
  • forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

Øvrige vilkår/annet


Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette.
Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Søknad sendes


Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0425-2019-02-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Solør videregående skole – lærling i anleggsmaskinførerfaget for Solør videregående skole, avd. Flisa

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9981964

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Solør videregående skole, avd. Flisa
Bransje Maskin-
Yrke Anleggsmaskinfører (lærling)
Sted Flisa (Postnr: 2270)
Stillingstype Unknown
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk