Assistent – Jeriko Aktivitetskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Education Primary School

(3 days ago)

  • OSLO
  •  Post Date: 22. May 2020
  •  Expire date: 4. June 2020
Job Description

Published 22-05-2020
Deadline: 04-06-2020


Assistent

Org. nr: – Stillingsident: 4239604889 Presentasjon av stillingen:

Jeriko Aktivitetsskole er kjent for tilgangen og muligheten for å bruke Jerikobakken. Vi tilbyr barna å stå slalom i aktivitetsskoletiden. Aktivitetsskolen har høye ambisjoner om å være en trygg og læringsstøttende arena for barna. Vi legger vekt på at Aktivitetsskolen er med på å styrke elevenes læringsutbytte, og at det er et godt og nært samarbeid mellom skolen og Aktivitetsskolen. Sammen med foresatte og nærmiljø skal vi skape en arena med trygge elever som opplever mestring og glede.

Assistentene på AKS skal bidra til at tilbudet drives i samsvar med lover, forskrifter og rammeplan for Aktivitetsskolen. Assistentene skal i samarbeid med baseleder påse at AKS støtter opp om elevenes faglige og sosiale utvikling.

Vi søker etter to assistenter som kan jobbe med barn med spesielle behov.

Arbeidsoppgaver

Bidra til daglig drift av Aktivitetsskolen i samarbeid med leder, baseleder og øvrige ansatte

Utvikle Aktivitetsskolen sammen med de andre kollegene

Oppfølging av barn med spesielle behov

Være en aktiv voksen både i samspill med barna men også i møte med foresatte

Lede læringsstøttende aktiviteter for barna etter de retningslinjer som gjelder for Aktivitetsskolen

Bidra til et godt, trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø

Delta på turer og ekskursjoner

Bistå med faglig fordypning knyttet til rammeplanen for Aktivitetsskolen, da spesielt innenfor IKT og fysisk aktivitet og lek

Kvalifikasjoner

Du har erfaring fra arbeid i skole og/eller Aktivitetsskole, eller annen relevant erfaring

Du har interesse og gjennomføringsevne innenfor ett eller flere av Aktivitetsskolens målområder

Gode norskkunnskaper er en forutsetning

Du er svømmedyktig og kan ta eller har livreddningskurs

Du har gode IKT ferdigheter (lego education, minecraft education og book creator)

Du kan planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn i aldersgruppen 6-10 år

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Personlige egenskaper

Du har blikk og hjerte for den enkelte elev

Du er engasjert og positiv

Du er en tydelig voksen

Du er flink til å bygge relasjoner med barn, lytte og se barnas behov

Du er flink til å bygge relasjoner til foreldre

Du tar ansvar og er strukturert og punktlighet

Du er fleksibel og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr

En unik mulighet til å sette ditt preg på en flott Aktivitetsskole

En variert jobb som gir mening, mestring og mulighet for å bruke egne talenter og utvikle nye aktiviteter

En arbeidsplass der åpenhet, kultur for samarbeid og deling vil prege arbeidsmiljøet

Planleggingstid til å utvikle Aktivitetsskolens innhold

En Aktivitetsskole som har ambisjoner om å bli best i byen

Lønns- og avtalevilkår som fastsatt i lov og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Hanna Pernilla Josefin Eggers, 21802180

Arbeidssted

1067

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4239604889
Stillingsprosent: 45%
Midlertidig
Startdato: 01.08.2020
Sluttdato: 31.07.2021
Søknadsfrist: 04.06.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Jeriko Aktivitetskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten orgnr: 979591179
Kort om arbeidsgiver

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Grunnskole
Sted OSLO (Adresse: Postnr: 1067)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse 01-08-2020
Søknadsfrist 04-06-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/94e71c1b-bd16-40cb-aa86-910412c70397
XML_STILLING

Ledig stilling: Assistent - Jeriko Aktivitetskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten