Open job position: Assistentlege – Sykehuset i Vestfold HF

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 09 Oct 2019 10:27:02
Deadline: 23.10.2019


Sykehuset i Vestfold HF

Halfdan Wilhelmsens alle
3116 TØNSBERG

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

Lege i spesialisering

Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4140737301 Presentasjon av stillingen:

Onkologisk seksjon ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har i dag 7 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. LIS deltar for tiden i dagvaktsordning frem til kl. 16.00 på hverdager, og fra 09.00-16.00 i helgene, da med telefonisk støtte av overlege. En av overlegene er anestesiolog, og har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.

Bortsett fra hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster, håndterer seksjonen hele spekteret av maligne sykdommer.

Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt sosionom i 80 % stilling. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten, både som samtalepartnere for pasienter og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.

Aktiviteten foregår i poliklinikk og på sengepost. I poliklinikken gjennomføres årlig om lag 3000 legekonsultasjoner, og det administreres 5000 kreftkurer. Sengeposten har 14 senger, i utgangspunktet fordelt likt mellom palliasjon og annen onkologi.

Vi har ledig:

1 x 100 vikariat i perioden 01.02.2020 til og med 31.08.2021.
1 x 100 vikariat i perioden 01.01.2020 til og med 31.08.2020.

Spesialitet: Onkologi
Gruppe 1 tjeneste foregår som hovedregel ved Oslo Universitetssykehus.

“Søknadsblankett for legestillinger” må fylles ut som et vedlegg i søkeverktøyet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsformen ved seksjonen har sterkt fokus på tverrfaglighet og tett samarbeide med kirurgiske seksjoner og lungeavdelingen.
 • Nære og gode samarbeidsrutiner med førstelinjetjenesten er etablert og er under stadig utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS1-tjeneste er en fordel.
 • Tidligere erfaring med onkologi og palliasjon vil bli vektlagt.
 • Søkere må beherske norsk ( skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Den som tilsettes må kunne dokumentere norsk autorisasjon.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst.
 • Evne til å håndtere tidvis høyt arbeidstempo.
 • Gode kommunikasjonsevner, både mot pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer i Sykehuset i Vestfold HF, på vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i sykehusets pensjonsordning

Kontaktinformasjon


Karin A. Semb, Seksjonsleder, 40281901

Arbeidssted


Halfdan Wilhelmsens alle
3116 Tønsberg

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Sykehuset i Vestfold HF

Referansenr.:4140737301
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 23.10.2019 PAM

Stillingsnummer: 0704-2019-10-61 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Lege i spesialisering for Sykehuset i Vestfold HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10148148

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sykehuset i Vestfold HF
Bransje Leger
Yrke Assistentlege
Sted Tønsberg (Postnr: 3116)
Stillingstype Vikar
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 23.10.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback