Job Description

Published 21-06-2020
Deadline: 06-07-2020


Assisterende seksjonsleder

DPS Kongsvinger har flere funksjoner innen psykisk helsevern. Døgnenheten består av 14 senger. Veien inn kan være via vårt akutteam (AAT), overføring fra akuttavdeling eller elektive innleggelser hovedsakelig etter henvisning fra fastlege eller fra DPS poliklinikk. Vi har 1 brukerstyrt seng. Det er et høyt fokus på internt og eksternt tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og pårørendesamarbeid.

Vi søker en positiv og engasjert person som vil være en del av seksjonens og DPS'ets lederteam, og som vil være med å videreutvikle seksjonen i tråd med divisjonens mål

Arbeidsoppgaver

 • Tett samarbeid med seksjonsleder i den daglige driften, ivareta lederoppgaver og bidra til stedlig ledelse
 • Være seksjonsleders stedfortreder og ivareta oppgaver på delegasjon fra avdelingsleder
 • Samarbeid med seksjonens behandlere
 • Være tilgjengelig i seksjonen
 • Bidra til god kommunikasjon og samhandling internt og eksternt
 • Bidra i opplæring og kompetanseutvikling av medarbeidere
 • Gjennomføre ansettelsesprosesser i samarbeid med seksjonsleder og lokale tillitsvalgte
 • Oppfølging og koordinering av interne aktiviteter
 • Ansvar for vikarinnleie og vaktbok i vikarinnleiers fravær
 • Ansvaret for at avdelingen har fungerende systemer for internkontroll og HMS

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie eller annen relevant bachelorutdanning
 • Ønskelig med lederutdanning eller ledererfaring og erfaring fra arbeid innenfor miljøterapi. Det er en fordel med erfaring fra psykiatrifeltet
 • Interesse for og erfaring med turnusarbeid
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper, kjennskap til GAT, DIPS og Personalportalen er en fordel

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som trives godt i spenningsfeltet mellom fag og personalledelse
 • Faglig engasjement og initiativ
 • Evne til å arbeide strukturert, ta ansvar og arbeider selvstendig
 • Lojalitet til virksomhetens vedtatt planer og strategier
 • Du vet hvordan du skal bidra til at medarbeiderne innfrir vedtatte mål
 • Du ser de ansatte som likeverdige medarbeidere, du engasjerer, stiller krav og tar ansvar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi har et tverrfaglig arbeidsmiljø som bærer preg av at vi ser hverandre, er kreative, ivaretagende og har en god porsjon humor i en travel hverdag.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Her vil du få faglige utfordringer og trygg veiledning.
 • Dette er en spennende arbeidsplass i utvikling.

Kontaktinformasjon

Sidsel Trovåg, Konstituert eksjonsleder, 62 88 75 30

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:4254307980
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.07.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF orgnr: 974571994
Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær — faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Leder innenfor helsetjenester
Sted KONGSVINGER (Adresse: Parkveien 35 Postnr: 2212)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 06-07-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/31ae8856-39e3-44d7-b5c4-b943cef69b76
XML_STILLING

Ledig stilling: Assisterende seksjonsleder - DPS Kongsvinger døgn, Akershus universitetssykehus HF