Job Description

Published 12-10-2021
Deadline: 31-10-2021

 

Avdelingsleder — Bregneveien

Org. nr: – Stillingsident: 4438728823 Presentasjon av stillingen:

Om helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgstjenestene i Nordre Follo omfatter blant annet sykehjem, hjemmesykepleie, habilitering, lokalt medisinsk senter, forvaltning, forebyggende tjenester, legetjenester, psykisk helse og rus. Vi tilbyr stor bredde, varierende og spennende arbeidsoppgaver og et stort fagmiljø.

Vi jobber med innovasjon og implementering av velferdsteknologi, kompetanseutvikling for ansatte og helhetlige pasientforløp i et livsmestringsperspektiv. Det pågår flere spennende fag- og utviklingsprosjekter i virksomhetene.

Om virksomheten og området habilitering
Vi gir tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser i alle aldersgrupper. Fremover vil vi videreutvikle brukerinvolvering og ha fokus på den enkeltes ressurser. For å nå dette målet trenger vi ulik kompetanse innenfor blant annet habilitering, motivasjon til mestring og selvstendiggjøring. De vedtatte livsmestringsstrategiene i Nordre Follo kommune bygger opp under strategier som legger til rette for at innbyggerne i større grad kan hjelpe seg selv, at tjenester og tilbud er lett tilgjengelig og tilpasset etter behovene.

Vi søker avdelingsleder til tilrettelagte boliger, Bregneveien.
Tilrettelagte boliger er en stor virksomhet med heldøgns botjenester til mer enn 80 mennesker med funksjonsnedsettelser. Tjenestene er fordelt på 15 avdelinger, med litt over 200 årsverk til sammen. Bregneveien har 16 beboere, og cirka 18 årsverk.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha administrativt ansvar for boligen. Dette innebærer å sikre faglig forsvarlige tjenester innenfor en økonomisk ramme. Sentrale arbeidsoppgaver er rekruttering, organisering og arbeid med turnusplanlegging. Du skal sikre at ansatte har tilstrekkelig og rett kompetanse til å løse daglige oppgaver og utfordringer. Vi forventer at du følger opp ansatte tett, og at du skaper de rette rammene og forutsetningene for et godt og trygt arbeidsmiljø. Derfor er det avgjørende at du har lyst til og har en velfundert retning i hvordan du kan bidra til å støtte og utvikle en sammensatt gruppe medarbeidere til å skape gode rammer for beboerne.

Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og ledere involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap. Vi verdsetter at vi har forskjellige perspektiver og ikke alltid er enige. Som avdelingsleder må du ha gode evner til å veilede medarbeidere med den rette mengden positive innspill og sparring som dette krever. Stillingen krever at du har god kjennskap til det daglige arbeidet rundt beboerne.

Du må jobbe systematisk med forbedringsarbeid. Det innebærer å videreutvikle, effektivisere og forbedre tjenesten du har ansvar for. Du må legge til rette for et godt samarbeid med andre instanser, pårørende, dagsenter og spesialisthelsetjenesten. Du blir et viktig medlem i et stort lederteam som er faglig engasjert og opptatt av god ledelse. Virksomheten er i en positiv endring, med styrking av fag, kvalitet og tjenesteforbedring. Det krever også at du har et blikk for hvordan vi kan bli stadig bedre.

Kvalifikasjoner

 • offentlig godkjent 3-årig høyskoleutdanning
 • erfaring som leder
 • ønskelig med videreutdanning i ledelse
 • kunnskap om arbeidstidsordninger/turnus
 • gode norskkunnskaper og god evne til å uttrykke deg muntlig og skriftlig
 • kunnskap om og forståelse for planarbeid og IKT-verktøy for å løse oppgavene — du har lett for å tilegne deg ny kunnskap og bruk av ulike systemer (vi bruker GAT som ressurssystem)
 • god arbeidskapasitet og evne til å håndtere perioder med intensivt arbeid

Personlige egenskaper

Din oppgave blir å samarbeide tett med ulike ansatte, ledere, pårørende og andre instanser. Du skal fremme læring, utvikling og trivsel. Dette forutsetter at du er strukturert, har gode formidlings- og kommunikasjonsevner og er stabil og forutsigbar i din relasjon til andre. Dine relasjonelle ferdigheter preges av at du er og fremstår trygg og robust i møte med andre.

Fordi du skal jobbe med et bredt spekter av kompetanse og ferdigheter, stilles det også krav til din evne til å være tålmodig, raus og forståelsesfull. Samtidig kan du være tydelig og kommunisere forventninger slik at resultater oppnås.

 • Du har fokus på hvordan et målrettet arbeid kan oversettes og skape mening for beboere, så vel som medarbeidere.
 • Du har relevant erfaring og kompetanse, og du kan vise til resultater.
 • Du er kjent med de vilkår, krav, dilemmaer og muligheter som er en del av vår hverdag, og du evner likevel å gjøre det forståelig.
 • Du gjør deg tanker om hvordan praksis og praksisfellesskaper kan utfordres, utvikles og forankres mellom deg og avdelingen samt ansatte og ledere.
 • Som leder er det en forutsetning at du er fleksibel. Utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg og finne gode løsninger.
 • Du leder gjennom synlighet — synlighet gjennom tilstedeværelse, nærhet og som rollemodell.

Vi tilbyr

 • en spennende og lærerik utfordring
 • et engasjert og kompetent ledermiljø i virksomheten
 • mulighet til å utvikle deg som leder og fagperson gjennom kurs og kompetanseheving
 • å jobbe på dagtid, arbeidstiden er fleksibel

Lønn etter avtale.

Nordre Follo kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Tiltredelse etter avtale.

For stillinger knyttet til tjenester til barn eller utviklingshemmede, kreves politiattest ikke eldre enn 3 måneder (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4)

Kontaktinformasjon

Mai-Liss Johannessen, virksomhetsleder, 97 63 63 65, mai-liss.johannessen@nordrefollo.kommune.no

Arbeidssted

Bregneveien 1
1412 Sofiemyr

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordre Follo kommune

Referansenr.:4438728823
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.10.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Tilrettelagte boliger,  Nordre Follo kommune orgnr: 988079065
Kort om arbeidsgiver

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Leder innenfor helsetjenester
Sted SOFIEMYR (Adresse: Bregneveien 1 Postnr: 1412)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 31-10-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/f96d6796-2462-4a3d-aec1-8e646dad834d
XML_STILLING

Ledig stilling: Avdelingsleder -- Bregneveien - Tilrettelagte boliger,  Nordre Follo kommune