Job Description

Published 25-11-2021
Deadline: 20-12-2021

 

Avdelingsleder

Org. nr: – Stillingsident: 4454038528 Presentasjon av stillingen:

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

I Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester tilhørende Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling er det ledig 100 % fast stilling som Avdelingsleder fra 01.02.2022.

Avdelingen har et overordnet ansvar for samhandlingsfeltet ved Oslo universitetssykehus, hvilket innebærer samhandling med andre sykehus, kommunehelsetjeneste og fastleger i henhold til nasjonale, regionale og lokale føringer. Avdelingen har et tydelig utviklingsfokus og arbeider strategisk på systemnivå. Avdelingen vil være sentral når behandlingsoppgaver planlegges delt på nye måter med kommunehelsetjenesten og fastlegene i åra framover. Sentrale føringer for ansvarsområdet følger av ny nasjonal helse og sykehusplan, etablering av Helsefellesskap og OUS’ strategi- og utviklingsplaner fram mot 2035 (Nye OUS) der det forventes at en økende del av spesialisthelsetjenestens tilbud skal kunne utføres i pasientens hjem, ved bruk av moderne teknologi, og i et nært samarbeid med pasient/pårørende og primærhelsetjeneste.

Avdelingen har overordnet ansvar for sykehusets satsninger innen pasient- og pårørendeopplæring (PPO). Likeverdige helsetjenester, herunder migrasjonshelse og helseinformasjonsforståelse er sentrale utviklingsområder fremover. Sykehusets ledelse legger vekt på å sikre brukermedvirkning i planleggingen av nye sykehusbygg og utvikling av helsetjenestene framover. Sentralt Brukerutvalg og Ungdomsråd som målbærer pasientenes interesser er administrativt knyttet til avdelingen..

Avdelingen har kompetanse og et faglig nettverk innen IKT samhandling. Arbeidet framover vil kreve ytterlig prioritering og felles strategisk fokus.
Leder for avdelingen rapporterer til direktør Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle samhandling på strategisk nivå, herunder fremme relevant styringsinformasjon
 • Initiere og bidra aktivt i samarbeidet med andre sykehus og primærhelsetjeneste i utviklingen fram mot «Nye OUS», gjennom bl.a OUS hjemme og i utviklingen av Helsefellesskapet
 • Initiere, utvikle og fasilitere prosjekter i tilknytning til Helsefellesskapet hvor ulike fagmiljø fra spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjeneste sammen skal løse faglige utfordringer, forbedre pasientenes samlet tjenestetilbud og implementere endret oppgavedeling mellom tjenestenivåene.
 • Bidra til standardisering av faglig innhold og metoder (bruk av digitale løsninger, PPO og pasienters medvirkning) i pasientforløp både internt i sykehuset og overfor eksterne samhandlingsparter
 • Ansvar for ulike fagråd, nettverk og utvalg i sykehuset.
 • Være premissgiver for utvikling av nye digitale samhandlingsløsninger

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på universitets- og/eller masternivå
 • Dokumentert ledererfaring og resultatoppnåelse, gjerne både fra primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
 • Ønskelig med erfaring fra strategisk arbeid, utviklings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Kjennskap til digitale løsninger for helsesektoren og hvordan disse bør brukes og videreutvikles i samhandlingsfeltet
 • Analyse -og statistikkforståelse

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • analytisk og strategisk, med interesse for arbeid i grenseoppgangen mellom politikk og helse
 • kunne lede ulike fagmiljøer i krevende utviklingsarbeid
 • formidlingsevne og solide kommunikasjonsferdigheter
 • må kunne både etablere og vedlikeholde relasjoner og nettverk
 • Positiv og omgjengelig med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En unik mulighet til å prege utviklingen av Norges største sykehus innen samhandling
 • Hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomst program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du
søke via «Søk på stillingen» knappen.

Contacts

Sølvi Andersen, Direktør, 93228049

Location

Kirkeveien 166
0450 Oslo

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Oslo universitetssykehus HF

Reference number:4454038528
Percentage of full-time: 100%
Fast
Application deadline: 20.12.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver DIREKTØRENS STAB (DST), Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester. Oslo universitetssykehus HF orgnr: 998150701
Kort om arbeidsgiver

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Webside
Bransje Kontor og økonomi
Yrke Ledelse, administrasjon og rådgivning
Sted OSLO (Adresse: Kirkeveien 166 Postnr: 0450)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 20-12-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/74f29950-cdaa-4a1b-aa6c-9ad35b8ae42c
XML_STILLING

Ledig stilling: Avdelingsleder - DIREKTØRENS STAB (DST), Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester. Oslo universitetssykehus HF