Open job position: Avdelingsleder (hjemmetjenesten) – LEVANGER KOMMUNE

Select rough translation.

Job Description

Published 13 May 2019 08:45:01
Deadline: 30.05.2019


LEVANGER KOMMUNE

Staupslia 37
7602 LEVANGER

Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø? Da kan Levanger kommune være noe for deg. Levanger er regionens handels- og servicesenter med blant annet Sykehuset Levanger og Universitetet Nord. Studentene utgjør en viktig del av bybildet. Midt i sentrum finnes den unike Trehusbyen, der det arrangeres ulike kunst- og kulturarrangement. I tillegg innbyr idrettsanlegg og parker innbyggeren til en aktiv og rikt kulturliv og hverdag for alle innbyggerne.

Avdelingsleder avdeling Nord

Ønsker du å lede et aktivt og innovativt arbeidsmiljø? Da kan Levanger kommune være noe for deg.

Arbeidsoppgaver


Levanger kommune søker avdelingsleder i hjemmetjenesten avdeling Nord. Avdeling Nord yter praktisk bistand og helsehjelp til hjemmeboende tjenestemottakere over ett stort geografisk område i Levanger kommune. Hjemmetjenesten avdeling Nord har en dimensjon på 40 årsverk og er organisatorisk plassert i Enhet hjemmetjenester.

Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever: ¿Mestring i egen hverdag¿. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon. Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.

Avdelingsleder er delegert faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar for sin avdeling. Avdelingsleder skal ha et klart fokus på HMS ved sin avdeling, samt skape et godt klima for å dyrke frem myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere som gis ansvar og tillit i utviklingen av kvalitativt gode tjenester og arbeidsmiljø. Avdelingsleder innehar et faglig veiledningsansvar for sine ansatte. Avdelingsleder rapporterer til Enhetsleder. Kommunedelplan Helse- og Omsorg “mestring for alle” legger vekt på at verdigrunnlag og arbeidsform skal sette menneskets iboende ressurser og mestringsevne i fokus. Kommunedelplan kan lastes ned i sin helhet på Levanger kommunes hjemmesider.

Ved eventuell interne rokkeringer kan andre avdelingslederstillinger bli ledige. Søkere bes opplyse om en ønsker stå som søker her.

Kvalifikasjoner
  • Minimum 3 årig helse – og sosialfaglig høgskoleutdanning.
  • Videreutdanning i ledelse/administrasjon er ønskelig, men erfaring og egnethet kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Personlige egenskaper

Det forutsettes at avdelingsleder har en åpen og inkluderende lederstil, med gode kommunikasjonsevner, samt gode evner til å motivere avdelingens medarbeidere til å nå felles mål. Avdelingsleder skal ha en synlig og tydelig lederstil, evne å opptre samlende, samt evne til å skape gode resultater i samarbeid med medarbeiderne og andre ledere. Enhetens lederteam består av åtte avdelingsledere.

Det vil ved tilsetting bli lagt avgjørende vekt på personlige lederegenskaper og egnethet. Vi kan tilby deg en utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Prøvetid 6. måneder. Lønn etter avtale.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltrå stillingen at tilfredsstillende politiattest fremlegges, jfr. barnevernloven § 6-10, opplæringsloven §10-9, barnehageloven § 19 og lov om helsepersonell § 20A. Kommunen er røykfri.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Kontaktinformasjon


Einar Hindenes, Enhetsleder, 90 63 23 81, Einar.Hindenes@levanger.kommune.no

Arbeidssted


Staupslia 37
7602 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4081783570
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 30.05.2019PAM

Stillingsnummer: 1719-2019-05-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Avdelingsleder avdeling Nord for LEVANGER KOMMUNE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10054710

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver LEVANGER KOMMUNE
Bransje Vaktmestere
Yrke Avdelingsleder (hjemmetjenesten)
Sted Levanger (Postnr: 7602)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 30.05.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback