Avdelingssykepleier – Lilleborg Helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Health and social care Nurse

(5 hours ago)

 • OSLO
 •  Post Date: 7. April 2021
 •  Expire date: 21. April 2021
Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 21-04-2021

 

Avdelingssykepleier

Org. nr: – Stillingsident: 4372479467 Presentasjon av stillingen:
Lilleborg helsehus er ett av fire helsehus i Oslo. Hos oss vil du få være med på å utvikle et av Oslos viktigste tjenestetilbud. Vi har for tiden 98 helsehusplasser fordelt på fire avdelinger.

Pasientene kommer hovedsakelig rett fra sykehusopphold for videre vurdering, utredning og/eller rehabilitering. Det er en sammensatt pasientgruppe mtp. både alder, diagnoser og problemstillinger. På Lilleborg får pasienten tverrfaglig oppfølging av blant annet leger, sykepleiere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Målet er at pasienten skal tilbake til eget hjem etter endt opphold på Lilleborg.

Vi har ledig stilling som avdelingssykepleier på post 3, og søker deg som vil være med på å videreutvikle posten og Lilleborg som et ledende og nytenkende helsehus. Du vil bli en del et kompetent og engasjert lederteam som består av 6 ledere. Startdato etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av Lilleborg helsehus sitt lederteam og delta aktivt i operativ ledelse og strategiarbeid.
 • Utøve faglig, administrativ, økonomisk og personalmessig ledelse av egen avdeling .
 • Utarbeide, forvalte og forbedre systemer for å sikre at pasientenes og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt.
 • Sikre fleksible og kostnadseffektive tjenester med budsjett i balanse
 • Følge opp nærværsarbeid og sykmeldte medarbeidere i tråd med Sykehjemsetatens retningslinjer.
 • Ansvarlig for at egen avdeling har et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Forplikte seg til å følge Oslo kommunes ledelsesprinsipper og den til enhver tid gjeldende lederkontrakt.
 • Påse at Oslo kommunes etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i egen avdeling.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning innen ledelse og økonomi (minimum 60 studiepoeng).
 • Ledererfaring
 • Beherske ulike digitale verktøy på relevant nivå. Gode ferdigheter i Gat og kjennskap til fagsystemet Gerica er nødvendig
 • Norsk muntlig og skriftlig tilsvarende høyre nivå (C1).
 • Gyldig politiattest må fremlegges ( ikke eldre enn 3MND).

Personlige egenskaper

 • Bevisst og reflektert i forhold til egen lederrolle og egen lederatferd, samt god forståelse av arbeidgiverrollen.
 • Effektiv, fleksibel og selvstendig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Forbedrings- og løsningsorientert.
 • Endringskompetanse
 • Er brukerorientert, og setter pasientenes ønsker og behov i fokus.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • God opplæring og en spennende pasientgruppe
 • Du blir en del av et aktivt fagmiljø med høyt engasjement
 • Du vil få kollegaer med høy tverrfaglig kompetanse
 • Du vil bli en del av en spennende arbeidsplass under utvikling
 • Du blir en del av et bra arbeidsmiljø med fokus på nærvær og trivsel
 • Stor mulighet for medvirkning av fag og rutiner på avdeling
 • Faglig dyktige medarbeidere og store muligheter for kompetanseutvikling
 • Gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår i Oslo kommune

Kontaktinformasjon

Gerd Jensen, Institusjonssjef, gerd.jensen@sye.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Dynekilgata 20
0569 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4372479467
Fast
Søknadsfrist: 21.04.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Lilleborg Helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten orgnr: 988593001
Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å jobbe i en etat med
viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem
og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge
omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre
helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie,
rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig
med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens
behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og
våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn,
seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra
deg.

Søkere
gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om
søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted OSLO (Adresse: Dynekilgata 20 Postnr: 0569)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 21-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/af4d0e94-16c1-4e76-9fa4-3f198ce42b11
XML_STILLING

Ledig stilling: Avdelingssykepleier - Lilleborg Helsehus, Oslo kommune, Sykehjemsetaten