Open job position: Barnehagelærer – Time kommune

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:45:01 +0100
Deadline: Unknown


Time kommune

4340 BRYNE
Telefon: +47 51 77 60 54
Web: https://rekruttering.time.kommune.no/recruitment/opening?1

“Me skal gjera kvarandre gode” er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.
Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, tilsette, besøkjande og næringsliv.
Time kommune har 18 800 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen.

Fellesutlysing pedagogisk leiar/barnehagelærar

Velkommen som søkjar

Ved dei kommunale barnehagane er det ledige faste stillingar og vikariat som

pedagogisk leiar/ barnehagelærar frå 01.08.18

Om arbeidsplassen

Det er 9 kommunale barnehagar i Time kommune. Dei er kjende for å delta

i ulike utviklings- og prosjektarbeid. Fokusområde er tidleg innsats, språk,

leiing, leik og læring. Me er ute etter barnehagelærarar som har gode samarbeidsevner

og er gode på gruppeleiing.

Fem av barnehagane våre er praksisbarnehagar for Universitetet i Stavanger.

Dette bidreg til at barnehagane har god kontakt med fagmiljøet og deltek i utdanning

av nye barnehagelærarar.

Kvalifikasjonar

Me søkjer etter barnehagelærarar som vil engasjera seg og vil bli med å vidareutvikla

barnehagane våre. For meir informasjon om den einskilde barnehagen,

sjå www.time.kommune.no

Me tilbyr

Konkurransedyktig lønn. Kommunale tilsettingsvilkår og pensjonsordning.

Andre krav

Det er krav om politiattest for tilsetting i barnehage.

Elektronisk søknadsprosess

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja

ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via

servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om

ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

Kontaktperson

Grethe Thu Skadberg, Fagsjef barnehage, tlf: 51776054, mobil: 97664328, Grethe.Thu.Skadberg@time.kommune.no

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1121-2019-01-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Fellesutlysing pedagogisk leiar/barnehagelærar for Time kommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957064

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Time kommune
Bransje Barnehage
Yrke Barnehagelærer
Sted Bryne (Postnr: 4340)
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk