Open job position: Barnevernspedagog – Barne-, ungdoms- og familieetaten

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 13:38:26 +0100
Deadline: 27.01.19

Se an


Barne-, ungdoms- og familieetaten

Trondheimsveien 205
2050 JESSHEIM
Web: http://www.bufetat.no/

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Akershus ungdoms- og familiesenter – akutt tilhører Bufetat Region øst. Senteret tilbyr akuttplasser for ungdom på avdeling Sole i Vestby, avdeling Tjernlia på Jessheim, avdeling Bjørlien i Vestby, og avdeling for beredskapshjem. Alle avdelingene tar i mot ungdom i hht akuttparagrafene i Lov om barneverntjenester.

Helgestillinger – 19,35 % – miljøterapeut / sputd miljøterapeut

Jobbnorge ID: 162880

Ved Akershus ungdoms- og familiesenter, avd. Tjernlia er det ledig 3 faste helgestillinger – 19,35 %

 

Arbeidstid er for tiden 2-delt (dagvakter og kveldsvakter) turnus med arbeid hver tredje helg.

 

Tjernlia søker aktive og trygge voksne som kan ivareta ungdommens behov for omsorg i en akutt krise. Hovedfokus i helgen ligger i å gi ungdommene et avbrekk fra hverdagen med gode aktiviteter i et inkluderende og trygt miljø.

 

Arbeidsoppgaver


 • Miljøterapeutisk arbeid med fokus på traumesensitiv tilnærming.
 • Aktivisering av ungdommen på avdelingen.
 • Vaktansvar.
 • Dokumentasjonsansvar.
 • Praktiske oppgaver i avdelingen

Kvalifikasjoner som kreves

 • Fullført 3- årig høyskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Sertifikat for personbil.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap om traumesensitiv omsorg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra barnevernsarbeid, helst fra miljøterapeutisk akuttarbeid med ungdom.
 • Samarbeidserfaring med familier, privat og offentlig nettverk.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig, trygg, tilstedeværende, sensitiv voksen som jobber med «hjertet foran og fagkunnskap rett bak».
 • Du takler uforutsigbare arbeidsdager i en hektisk akutthverdag.
 • Du er god på selvledelse, gjennomfører oppgaver, jobber målbevisst – samt mestrer å ha delegert lederansvar i rollen som vaktansvarlig på helg.
 • Du har humor og er glad i aktiviteter.
 • Personlig egnethet tilegnes stor vekt.
 • Du har evne til å planlegge, motivere og gjennomføre aktiviteter med ungdommen.

Vi tilbyr

 • Et godt barnevernfaglig miljø under kontinuerlig utvikling.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, LR 15, alt. 6-7, p.t kr 386 100 – kr 464 800 pr. år (ltr. 41-53), eller i stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, LR 18, alt. 3-8, p.t kr 397 200 – kr 505 800 pr. år (ltr. 31-58) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente og yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har ønsket og ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven), § 25.
 • Stillingen er for tiden underlagt Akershus – ungdoms og familiesenter, akutt – avdeling Tjernlia.

Kontaktperson for stillingen

Avdelingsleder, Therese Olsen

therese.olsen@bufetat.no

 

Tlf: 46 61 67 63

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet tas med ved et ev. intervju eller legges ved elektronisk.

 

Søknadsfrist: 27.01.19

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0235-2019-01-79 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Helgestillinger – 19,35 % – miljøterapeut / sputd miljøterapeut for Barne-, ungdoms- og familieetaten

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9957453

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bransje Sosial-
Yrke Barnevernspedagog
Sted Jessheim (Postnr: 2050)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 27.01.19

Se an

See in - Norsk