Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 25-01-2021


EIBI-veileder

Org. nr: – Stillingsident: 4323006029 Presentasjon av stillingen:

Spesialpedagogisk tjeneste til førskolebarn i Asker kommune søker to EIBI-veiledere til 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

EIBI-veilederne jobber hovedsakelig med barn i alderen 0-6 år som har fått en autismespekterforstyrrelse (ASF). Barna har enkeltvedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp og rett til tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (EIBI).

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være å planlegge og gjennomføre:

 • EIBI oppstartsmøter og skåring av ABLLS-R, Vineland3, CARS2, SMRQ og Abarrant behavior checklist. Oppstartsdager.
 • Gi hovedsakelig hands-on veiledning i barnehagen til temaet rundt barna (ansatte i barnehagen, spesialpedagog og foreldre).
 • Gi hjemmeveiledning ved behov.
 • Planlegge og gjennomføre kurs, workshop og innlegg på konferanser og annet i regi av EIBI-teamet.
 • Skrive årsrapporter i samarbeid med assistent og spesialpedagog i hver enkelt sak.
 • Være aktiv deltakende i å utvikle EIBI tjenesten.
 • Delta på møter i regi av EIBI-teamet og delta på faste møter i spesialpedagogisk tjeneste.

Kvalifikasjoner

  • Utdanning innen enten vernepleie, spesialpedagogikk, læringspsykologi eller tilsvarende
  • Atferdsanalytisk kompetanse og erfaring
  • Erfaring med å jobbe med EIBI, enten i rolle som EIBI-veileder eller som spesialpedagog

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring med arbeid med barn med funksjonsnedsettelser med hovedvekt på barn med ASF
 • Du har erfaring med å kartlegge ferdigheter, utarbeide treningsprogram og evaluere
 • Du har kompetanse på å skåre ABLLS-R, Vineland3, CARS2, SMRQ, ABC
 • Du har ekstra veiledningskompetanse på shaping av atferd
 • Du har gode kunnskap om funksjonelle analyser og både forebyggende og aktive tiltak i forhold til utfordrende atferd
 • Du har veiledningserfaring og er flink til å veilede voksne i team rundt barna
 • Du kan etablere gode relasjoner til barna, foreldre, ansatte i barnehage, spesialpedagoger og andre involverte
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du ser verdien av godt tverrfaglig samarbeid
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og strukturert i en krevende hverdag

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med mange dyktige kollegaer som gjerne deler sin kunnskap med andre

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et faglig og hektisk arbeidsmiljø

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  Den som ansettes bør disponere egen bil.
  Politiattest kreves av den som får tilbud om stillingen.

Kontaktinformasjon

Marita Kvia, Eibi veileder, 901 20 376
Liv Hesjedal, Avdelingsleder, 489 54 064

Arbeidssted

Skysstasjon, 11 A
1383 Asker

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Asker kommune

Referansenr.:4323006029
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.01.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver 22900 – Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn, Asker kommune orgnr: 874578142
Kort om arbeidsgiver

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Instruktører og pedagoger
Sted ASKER (Adresse: Skysstasjon, 11 A Postnr: 1383)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-01-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ece68c26-f000-40ee-83bb-ee4db14ef4e3
XML_STILLING

Ledig stilling: EIBI-veileder - 22900 - Spesialpedagogiske tjenester til førskolebarn, Asker kommune