This job has Expired

Eiendomsforvalter – HØEGH EIENDOM AS

Real estate Property Manager

(9 months ago)

  • Norge, Ski
  •  Post Date: 13. September 2019
  •  Expire date: 1. October 2019
Job Description

Published 13 Sep 2019 14:49:01
Deadline: Unknown


HØEGH EIENDOM AS

Drømtorp Drømtorp Ski Næringspark
1400 SKI
Telefon: +47 909 80 198
E-post: ja@compass.no Web: https://apply.recman.no/job_post.php?id=103619&path=finn

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK.

Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Höegh Eiendom har totalt 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom har et eget forretningsområde med syv medarbeidere i Ski (Drømtorp, Ski Næringspark) som forvalter 87000 kvm bygningsmasse og ca 75 leietakere. I tillegg eier Höegh Eiendom en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst.

Markedsaktiviteter, forhandlinger og leiekontrakter

Höegh Eiendom søker deg som har en bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde og erfaring fra eiendomsbransjen. Du får ansvaret for utleie av Höegh Eiendom sin portefølje i Ski og du vil inngå i fagmiljøet for utleie i hele selskapet. Utleiesjefen vil forhandle med både fremtidige og eksisterende leietakere. Du skal identifisere markedets behov, gjennomføre kundebesøk og etablere relasjoner til mulige leietakere, koordinere kundenes behov ved utviklings- og byggeprosesser og inngå leieavtaler. Utleiesjefen vil også være ansvarlig for markedsarbeidet lokalt i Ski med bl a utforming av hjemmesider, Facebook, annonser og leietakerarrangementer.

Vi søker en initiativrik og engasjert relasjonsbygger som kommuniserer meget godt med både kjente og ukjente mennesker. Du er selvgående, uredd og tillitsskapende og du trives med å jobbe både selvstendig og i team. Din arbeidsstil preges av god systematikk, løsningsfokus og et høyt aktivitetsnivå.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort spillerom for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt kontor i Ski.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad på mobil 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0213-2019-09-72 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Markedsaktiviteter, forhandlinger og leiekontrakter for HØEGH EIENDOM AS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10131763

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver HØEGH EIENDOM AS
Bransje Megling og agentur
Yrke Eiendomsforvalter
Sted Ski (Postnr: 1400)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown