Job Description

Published 22-09-2022
Deadline: 07-10-2022

 

Enhetsleder

Er du glad i mennesker og ønsker å prøve deg i en utfordrende lederjobb? Da har vi jobben for deg! 

Enhet for kliniske servicefunksjoner ved Nordlandssykehuset Bodø søker ny enhetsleder. 

Som enhetsleder for kliniske servicefunksjoner har du en mulighet å være en del av tjenesteutvikling, forbedringsarbeid og pasientbehandling i pasientforløp over hele Nordlandssykehuset somatikk.

Enheten består av  ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, logopeder, sosionomer og prester, til sammen ca. 40 ansatte. Enhetens ulike faggrupper koordineres av fagkoordinatorer som samarbeider med enhetsleder rundt den daglige driften og tjenesteutvikling. Det er etablert et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Faggruppene jobber selvstendig, men tett sammen med andre yrkesgrupper og avdelinger. Det er høyt under taket, vi tar vare på hverandre og er opptatt av at alle skal bli sett, og nye skal få bli kjent og inkludert. 

Vi ser etter deg som:

 • brenner for utvikling, kvalitet og  forbedring som sentralt for alt pasientarbeid 
 • vil være samlingspunkt for de ansatte slik at helseforetaket får maks utbytte av sine flotte og selvstendige fagfolk 
 • liker at du må gjøre ting du helt sikkert ikke har gjort før,  men har stor frihet til å finne ut hvordan du vil løse oppgavene
 • liker å springe i trapper og bli i god form på jobb

Enheten er tilknyttet avdeling for habilitering og rehabilitering i medisinsk klinikk. Avdelingen har ca. 110 ansatte fra 12 profesjoner med lokalisasjoner ved sykehusene i Lofoten og Vesterålen, og i Bodø i Sentrum, Rønvik og Stormyra. Avdelingen ledes av avdelingsleder, og har 7 enhetsledere i avdelingen ledergruppe. Du vil delta i denne ledergruppen.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder er ansvarlig for enhetens drift og at virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk: 

 • Daglig drift av enheten
 • Personalansvar for enhetens ansatte
 • Økonomiansvar – budsjett og regnskapsoppfølging, etterlevelse av økonomiske føringer
 • Ansvar for for HMS, kvalitet og  rapportering
 • Tilrettelegge for forskning, fagutvikling, forbedring og innovasjon

 Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen

  Kvalifikasjoner

  • Bachelor i helse og sosialfag
  • Gjerne videreutdanning/master i fag og/eller ledelse
  • Erfaring som leder
  • Klinisk erfaring fra egen profesjon
  • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
  • Ønskelig med erfaring fra personalsystem, økonomisystem og elektronisk pasientjournal
  • Positivt med erfaring fra forskning og/eller fagutviklingsarbeid

  Personlige egenskaper vektlegges og vi ser etter deg som:

  • skaper psykologisk trygghet rundt deg og et arbeidsmiljø preget av tillit og samarbeid
  • er hyggelig, samarbeidsorientert og deler din erfaring med andre,
  • ønsker å lære og er opptatt av å gjøre andre gode, men kan jobbe selvstendig 
  • er løsningsorientert og følger opp nødvendige endringer og utvikling
  • mestrer høyt arbeidstempo og at arbeidsoppgaver i perioder “må ligge over”

  Vi tilbyr

  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger og lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
  • 37,5 t dagarbeidstid, fleksitidsordning, hjemmekontorløsning og telefongodtgjøring etter avtale
  • Et flott kontor med fantastisk utsikt i 7. etg ved Nordlandssykehuset sentrum
  • Nye, flotte og godt utstyrte lokaler for ansatte i enheten, fordelt på 4. og 7. etg i Bodø Sentrum
  • Gode kolleger i ei stødig og tverrfaglig ledergruppe med 50/50 kjønnsfordeling
  • Individuell oppfølging og mentorordning
  • Internt lederprogram og fagutvikling innen forbedring og innovasjon
  • Natur med både aktiviteter til sjøs og til fjells, vær i alle former og en by med mange kulturtilbud 
  • Flyplass midt i byen – i gangavstand

  Kontaktinformasjon

  Tone Johnsen, Avdelingsleder, 48182927

  Arbeidssted

   

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver:Nordlandssykehuset

  Referansenr.:4547923601
  Stillingsprosent: 100%
  Fast
  Søknadsfrist: 07.10.2022

   

   

  DIVERSE INFO

  Arbeidsgiver Medisinsk klinikk Enhet for kliniske servicefunksjoner, Bodø orgnr:
  Kort om arbeidsgiver

  Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

  Nordlandssykehuset ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø, og oppfordrer kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke stilling hos oss.

  Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
  Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

  Webside
  Bransje Helse og sosial
  Yrke Leder innenfor helsetjenester
  Sted BODØ (Adresse: Postnr: 8005)
  Stillingstype Heltid Antall stillinger: 1
  Sektor
  Krav Unknown
  Tiltredelse Unknown
  Søknadsfrist 07-10-2022


  Kilde: NAV stillingsannonser
  https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/c226099f-63ac-4791-b944-b53e4bf13e39
  IMPORTAPI

  Ledig stilling: Enhetsleder - Medisinsk klinikk Enhet for kliniske servicefunksjoner, Bodø