Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 08-03-2021


Faglærer i matematikk, naturfag, kjemi, fysikk, teknologi og forskningslære

Org. nr: – Stillingsident: 4352537240 Presentasjon av stillingen:
Vi søker nytenkende lærere i realfag ved Ullern videregående skole. Vi søker lærere med undervisningskompetanse i matematikk på alle trinn i kombinasjon med fagene naturfag, kjemi, teknologi og forskningslære og fysikk. Det er også aktuelt med kontaktlæreransvar.
Ca.250% av stillingen er fast, ca.150% er vikariat skoleåret 2021/22.

Hvem er vi
Ullern videregående skole har 130 ansatte og ca. 970 elever. Skolen øker aktiviteten og søker derfor nye medarbeidere. Vi tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, forskerlinje, helsearbeiderfag med studiekompetanse, apotekteknikk, elektrofag, samt et tilrettelagt tilbud med arbeidslivstrening for 25 elever. Skolen er samlokalisert med forskning, næringsliv og arbeidsliv i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI). Ullern vgs er også universitetsskole og i gjensidig partnerskap med UiO. Dette gir oss unike muligheter for samarbeid med fagfolk fra ulike områder, noe som fremmer både elevens og lærernes læring og motivasjon.

Grunnsteinene våre
Vi vil ruste elevene til et godt liv. Skolens grunnsteiner er ambisjoner, omsorg og samarbeid. Skolen har hatt meget gode resultater gjennom mange år. Samarbeid står sentralt i skolens organisering. Som skole er vi opptatt av å løfte elevene både faglig og sosialt. Vi har et stort og kompetent rådgivningsteam som arbeider for elevers trivsel og læring også utenfor klasserommet.

Vi søker utviklingsorienterte lærere, som er opptatt av elevaktiv undervisning og utforskende læring. Du har blikk for enkeltelever og er relasjonssterk i møte med ungdom. Som lærer utvikler du deg gjennom samarbeid og har høye ambisjoner på elevenes vegne.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen
 • Være kontaktlærer og følge elever tett opp
 • Legge til rette for å involvere elevene i deres læring og vurderingsarbeid
 • Gi elevene læringsfremmende feedback
 • Være bidragsyter i fagteam, avdeling og på felles samarbeidsarenaer

Kvalifikasjoner

 • Høyskole/universitetsutdannelse i relevante fag, fortrinnsvis mastergrad
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Relevant faglig utdanning og undervisningskompetanse
 • Formell utdanning i programmering vil være en fordel
 • God kjennskap til Fagfornyelsen
 • Erfaring med og høy kompetanse i digitale hjelpemidler i matematikk
 • God evne til å tilpasse undervisning og vurdering til elevens faglige nivå
 • Erfaring som kontaktlærer med tett elevoppfølging
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Høy vilje og evne til å samarbeide
 • Selvstendig og trygg på deg selv
 • Gode evner til klasseledelse og strukturering av arbeid
 • Solid faglig formidlingsevne
 • Løsningsorientert, fleksibel og med et positivt elevsyn
 • Lojal mot skolens verdigrunnlag og prioriteringer

Vi tilbyr

 • En skolekultur med stor vekt på samarbeid og utvikling, der vi sammen skaper gode resultater
 • En arbeidsplass med høye ambisjoner på egne og elevenes vegne
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige, dedikerte og hyggelige kollegaer
 • Tett oppfølging fra egen mentor
 • Nytt, moderne skolebygg med gode treningsfasiliteter

Kontaktinformasjon

Toril Røeggen, Avdelingsleder realfag , 97194127, Eileen.Holm.Klaveness@ude.oslo.kommune.no

Arbeidssted

0369

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4352537240
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Startdato: 01.08.2021
Søknadsfrist: 08.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Ullern videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten orgnr: 974590964
Kort om arbeidsgiver

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Videregående skole
Sted OSLO (Adresse: Postnr: 0369)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 4
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse 01-08-2021
Søknadsfrist 08-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/0c46ef8b-7e38-4af1-ae0d-58c5723b544f
XML_STILLING

Ledig stilling: Faglærer i matematikk, naturfag, kjemi, fysikk, teknologi og forskningslære - Ullern videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten