Open job position: Familierådgiver – Barne-, ungdoms- og familieetaten


family counselor Socialcare 0 Applications

(1 week ago)

Job Description

Published 06 Nov 2018 08:30:14 +0100
Deadline: 25.11.2018


Barne-, ungdoms- og familieetaten

Torvet 6, oppgang A i 4. etg
2000 LILLESTRØM
Web: http://www.bufdir.no

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Atferdssenteret, Universitetet i Oslo. 

MST-terapeut

Jobbnorge ID: 159418

MST- teamet i Lillestrøm har ledig vikariat, 100% stilling som MST-terapeut, ønsket tiltredelse medio jan 2019 .

 

Arbeidsoppgaver 

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis 
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern 
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner 
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller bachelor i helse- og sosialfag med minimum 2 år terapeutisk videreutdanning.
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 
 • God skriftlig fremstillingsevne. 
 • Relevante IKT-kunnskaper.

 
Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, som psykolog (kode 0794) i lønnstrinn 60-68, som p.t. utgjør kr. 524 200-607 700,- pr. år, eller som psykolog med godkjent spesialitet (kode 1304) i lønnstrinn 67-76, som p.t. utgjør kr. 597 400,–713 600,- pr. år, eller klinisk sosionom (kode 1173) i lønnsramme 18, alt. 3-9, lønnstrinn 43-62, som p.t. utgjør kr. 397 200,–544 400,- pr. år. 
  Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Øvrige opplysninger 

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 21-25. jan 2019 i forbindelse med tiltredelse i stillingen.
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST – terapeuter. 
 

Generelle opplysninger 

 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden. 
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Stillingen er for tiden lagt til MST-teamet Lillestrøm

 

Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no 


Kontaktinfo:

Veileder MST Lillestrøm, Aud Haugbjørg, tlf 466 15 192

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.


Originale vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 25.11.2018

 

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0231-2018-11-55 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

MST-terapeut for Barne-, ungdoms- og familieetaten

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9914591

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bransje Sosial-
Yrke Familierådgiver
Sted Lillestrøm
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 25.11.2018

See in - Norsk