This job has Expired

Førskolelærer – HUSMANNSPLASSEN BARNEHAGE

Kindergarden Preschool teacher

(10 months ago)

 • Norge, Oslo
 •  Post Date: 2. September 2019
 •  Expire date: 3. December 2019
Job Description

Published 15 Nov 2019 10:29:02 +0100
Deadline: 29.11.2019


HUSMANNSPLASSEN BARNEHAGE

Manglebergveien 9
0678 OSLO

Vår visjon: Bydel Østensjø — et godt sted å bo, hele livet! Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder.

Bydelens tjenestesteder er Miljøfyrtårnsertifisert, og bydelen har blitt kåret til Oslo kommunes grønneste bydel tre ganger. Alle våre tjenestesteder er erklært Rasismefri sone. Oslo kommunes opplæringspris for 2015 ble tildelt Bydel Østensjø for opplæringsprogrammet “Tryggere traumekompetanse>>. For mer informasjon om oss: www.bos.oslo.kommune.no.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Barnehagelærer

Org. nr: – Stillingsident: 4159089921 Presentasjon av stillingen:
Vil du bli en del av vårt team i Husmannsplassen barnehage? Husmannsplassen barnehage har to faste ledige stillinger som barnehagelærer. Barnehagen er organisert som en basebarnehage med seks faste grupper med til sammen 81 barn. Barnehagen ligger på Høyenhall i Oslo med kort vei til marka og Østensjøvannet. Vårt fokus er at vi skal være en barnehage med høy kvalitet og at vi skal ha mot til å gjøre en forskjell for våre barn. Vi ønsker ansatte som har høy fokus på barns medvirkning, barndommens egen verdi og folkehelse. Bydelen gjennomfører systematisk kompetansetiltak for alle ansatte i barnehagene.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og pedagogisk medansvar
 • Skape et positivt leke og læringsmiljø
 • Delta aktivt i det daglige arbeidet med barna
 • Medansvar for samarbeidet mellom basene
 • Ansvar for å tilegne seg og anvende ny kunnskap
 • Medansvar for å forberede og gjennomføre basemøter
 • Være med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Medansvarlig for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet på basen i samarbeid med barna, pedagogisk leder og barnehagemedarbeider
 • Medansvar for å fremme et godt foreldresamarbeid som for eksempel foreldresamtaler, foreldremøter m.m
 • Medansvar for at tjenestestedet når målsettinger i samsvar med overordnede vedtak
 • Medansvar for at det utvikles gode samarbeidsrutiner innen for tjenesteområdet og med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Bestått norsprøve B2 eller tilsvarende nivå
 • Plettfri vandel og politiattest som dokumenterer dette ved tiltredelse
 • Godkjent barnehagelærerutdanning. Utenlandske søkere må legge ved godkjenning fra UDIR og NOKUT, søknader uten dokumentasjon vil ikke bli vurdert. Dersom ikke kvalifiserte barnehagelærere melder seg vil personer med annen pedagogisk høyskoleutdanning bli vurdert i et vikariat med dispensasjon fra utdanningskravet
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet
 • Behersker bruk av digitale verktøy
 • Fysikk til å være i aktivitet med barn
 • Innovativ, kreativ, leken og strukturert
 • Kunne planlegge og gjennomføre oppsatte mål
 • Ha et glødene engasjement for barnehagepedagogikk
 • Kunne kommunisere godt med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Fleksibel og ha evne til og finne gode løsninger i en hektisk arbeidssituasjon
 • Evne til å organisere og tilrettelegge for at alle barn får en lærerik og trygg hverdag
 • Samarbeidsevne, lærevillig og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • God forsikrings og pensjonsordninger
 • Tilbud om kurs/fagdager i regi av bydelen
 • Lønnes i lønnstrinn 29-41 (kr 456 300-555 600) etter ansiennitet
 • Dispensasjon fra utdanningskravet lønnes i lønnstrinn 23-37 (kr 422 950-518 700) etter ansiennitet og kompetanse

Kontaktinformasjon


Anita Moe-Riise, Fungerende styrer, 959 34 303

Arbeidssted


Manglebergveien 9
0678 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4159089921
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 02.01.2020
Søknadsfrist: 29.11.2019 PAM

Stillingsnummer: 0321-2019-11-123 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Barnehagelærer for HUSMANNSPLASSEN BARNEHAGE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10171504

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver HUSMANNSPLASSEN BARNEHAGE
Bransje Barnehage
Yrke Førskolelærer
Sted Oslo (Postnr: 0678)
Stillingstype Vikar
Krav Unknown
Søknadsfrist 29.11.2019