This job has Expired

Job Description

Published 14-02-2020
Deadline: 06-03-2020


Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i matematikkdidaktikk/matematikk

Jobbnorge ID: 183203

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig inntil tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikkdidaktikk/matematikk med sikte på tilsetning 01.08.20 eller før dette etter avtale med fakultetet. Stillingene er knyttet til Fakultetet for teknologi og realfag, Institutt for matematiske fag. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Instituttet har for tiden 34 fast ansatte i vitenskapelige stillinger (11 professorer, 11 førsteamanuenser, 1 førstelektor, 11 universitetslektorer) og for tiden cirka 15 doktorgradsstudenter knyttet til vårt doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk.

Fakultet for teknologi og realfag har forskergrupper innen både matematikkdidaktikk og matematikk. Forskergruppene har et bredt internasjonalt kontaktnett, og har jevnlig besøk av internasjonalt anerkjente forskere gjennom gjestestipend og seminarprogram. Forskningsgruppene har i løpet av de senere årene hatt, og deltatt i, en rekke store forskningsprosjekter. Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk, MERGA, ble i 2018 utpekt som ett av seks toppforskningssentre ved Universitetet i Agder.

Universitetet i Agder er vertskap for MatRIC, det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU) i matematikk. MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor matematikk, naturvitenskap, ingeniørutdanning, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Instituttet leder dette nasjonale senteret.

Arbeidsoppgaver

Instituttet gir matematikkundervisning i universitetets lærerutdanningsprogram (barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanning 8-13) og etter- og videreutdanning for lærere i matematikk. Instituttet har master og PhD-program i matematikkdidaktikk, årsstudium, bachelor- og masterprogram i matematikk, og har ansvar for matematikk i bachelorutdanninger i økonomi, bioingeniørfag og biologi.

Det er forventet at den som ansettes, aktivt vil delta i en av våre forskningsgrupper og i gruppens forskningsprosjekter. Det er også forventet at den som ansettes ved behov kan bidra i MatRIC.

Undervisningsoppgavene til stillingene vil hovedsakelig være knyttet til undervisning av matematikk og matematikkdidaktikk i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning, veiledning av bachelor- og masterstudenter i matematikkdidaktikk samt etter- og videreutdanning av lærere. Medveiledning av PhD-stipendiater kan også bli en del av undervisningsoppgavene.

Instituttet har for tiden et særlig behov for å styrke kompetansen på begynneropplæring, så søkere med slik kompetanse vil bli prioritert i minst en av de faste stillingene.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Til stilling som førsteamanuensis kreves det doktorgrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har doktorgrad i matematikkdidaktikk kreves det kompetanse tilsvarende minimum bachelornivå i matematikk. Dersom søkeren har doktorgrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

Til stilling som førstelektor kreves det dokumentert kvalifikasjon som førstelektor med minimum mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikkdidaktikk kreves det kompetanse tilsvarende minimum bachelornivå i matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

Til stilling som universitetslektor kreves det mastergrad eller tilsvarende i matematikkdidaktikk eller matematikk. Dersom søkeren har mastergrad i matematikk kreves det bakgrunn i matematikkdidaktikk minimum tilsvarende PPU.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk og engelsk. Det kreves derfor at søkeren behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk. Det stilles krav til søkeres evne til muntlig og skriftlig fremstilling.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkere med erfaring fra undervisning i grunnskole og/eller videregående skole vil bli prioritert. Erfaring fra undervisning av matematikk/matematikkdidaktikk fra høyere utdanning vektlegges også.

Søkere som kan dokumentere kompetanse og oppgir interesse i å bidra på den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP), begynneropplæring i matematikk i barnehage og grunnskole samt EVU for matematikklærere vil bli prioritert.

Søkere som kan dokumentere forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for stillingen og skisserte arbeidsoppgaver vil bli prioritert.

Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt, der god formidlingsevne i undervisningssituasjoner er særlig vesentlig. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 552 800-679 000 brutto pr. år eller kode 1009 universitetslektor, kr 449 300-594 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken ” Søk stillingen “.

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • Kort beskrivelse av kandidatens motivasjon for å søke stillingen samt beskrivelse av relevant erfaring/forskning
  • CV
  • Vitnemål
  • Attester som dokumenterer arbeidserfaring og formidlingsevne i undervisningssituasjoner
  • Liste over publikasjoner
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 10) eller linker til disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 06.03.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Universitetet i Agder orgnr: 874799262
Kort om arbeidsgiver

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Webside http://www.uia.no
Bransje Utdanning
Yrke Universitet og høyskole
Sted KRISTIANSAND S (Adresse: Gimlemoen 25 Postnr: 4630)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 3
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 06-03-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/4ee766c8-f8ea-4a4c-b4b3-7fe18c0e9a35
XML_STILLING

Ledig stilling: Førsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i matematikkdidaktikk/matematikk - Universitetet i Agder