Open job position: Førsteamanuensis – Høgskolen i Østfold

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 14 Mar 2019 08:53:17 +0100
Deadline: Unknown


Høgskolen i Østfold

BRA veien 4
1757 HALDEN
Web: http://www.hiof.no

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden – tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet “Det digitale samfunn”.

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på studiested Halden og har over 130 ansatte og ca. 2000 studenter. Vi utdanner lærere til barnehage og skole, og tilbyr profesjonsutdanninger rettet mot barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vi tilbyr følgende masterstudier: barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, spesialpedagogikk, norsk i skolen, samt grunnskolelæreutdanning 1-7 og 5-10.

Våre ansatte driver profesjonsrettet forskning og er organisert i tverrfaglige forskergrupper som samarbeider med praksis- og partnerinstitusjoner i inn- og utland.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i IKT og læring

Jobbnorge ID: 166523

Om stillingen

Avdeling for lærerutdanning søker nye kollegaer som vil bli en del av et spennende og innovativt fagmiljø i skjæringspunktet mellom IKT og læring. Vi ser etter deg som har god evne til formidling, samarbeid og tverrfaglig nytenkning.

Det er ledig inntil 4 faste stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor i IKT og pedagogikk. Stillingene vil være knyttet til grunnskolelærerutdanningene, barnehagelærerutdanningen, etter- og videreutdanninger, læringsstøttesenteret, samt veiledning og utviklingsstøtte til IKT for lærere (MOOC).

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • forskningsbasert undervisning i IKT og læring
 • opplæring og veiledning av fagansatte i pedagogisk bruk av IKT
 • høgskolepedagogisk utviklingsarbeid på områdene læring og IKT rettet mot både campus- og nettbasert undervisning
 • profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid med aktiv deltagelse i høgskolens FoU-grupper
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører om utvikling av ny fleksibel læring
 • digitale hjelpemidler for fleksible studier

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte opplæring, undervisning, vurdering og veiledning av studenter og ansatte i pedagogisk bruk av IKT, både for campus- og nettbaserte studier.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • doktorgrad/mastergrad relevant for fagområdet IKT og læring
 • pedagogisk og digital kompetanse knyttet til undervisning og læring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

 • relevant vitenskapelig publisering
 • relevant undervisningserfaring
 • erfaring med nettbasert og fleksibel læring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Vi ser etter en person som

 • har stort engasjement for lærerutdanning og liker å jobbe i team
 • er initiativrik, resulatorientert og har god gjennomføringsevne

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Søkere med førstekompetanse vil bli foretrukket der søkerne for øvrig stiller likt.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Vi tilbyr

 • stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor mellom kr 515 200 – 682 200 eller som 1008 høgskolelektor mellom kr. 435 800 – 607 700. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 0101-2019-03-37 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i IKT og læring for Høgskolen i Østfold

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10008995

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Høgskolen i Østfold
Bransje Universitet og høgskole]
Yrke Førsteamanuensis
Sted Halden (Postnr: 1757)
Stillingstype Unknown
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback