Open job position: Førsteamanuensis – OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA) – Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning


Associate Professor University and college 0 Applications

(18 hours ago)

Job Description

Published 06 Dec 2018 11:39:42 +0100
Deadline: Snarest


OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA) – Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Pilestredet 46
0167 OSLO

Førsteamanuensis/førstelektor i Norsk

Ved Institutt grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to 100 % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i norsk med ansettelse 01.08.19.  

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

– å undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og ev. EVU-tilbud
– å følge opp studenter i praksis
– å bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
– å gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
– å delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
– å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
– å utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Kvalifikasjonskrav:
– For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad i nordisk/didaktikk eller tilsvarende.
– For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad nordisk/didaktikk eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
– Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Fortrinnsvis vil dette være søkere som har påbegynt kvalifisering for førstestilling.
– Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
– God kompetanse i både bokmål og nynorsk skriftlig

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

– kompetanse i lese- og skriveopplæring vektlegges i en av stillingene
– kompetanse i norsk som andrespråk vektlegges i en av stillingene
– kompetanse knyttet til lese- og skrivevansker vil være en fordel
– forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
– erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering er ønskelig
– potensial for prosjektakkvisisjon
– undervisningserfaring på bachelor- og masternivå
– veiledningserfaring på ulike nivåer
– pedagogiske evner
– kjennskap og erfaring fra norsk grunnskole
– pedagogiske evner
– god digital kompetanse
– god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
– personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
– god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess:

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

– søknadsbrev
– CV
– attester og alle sider av vitnemål
– fullstendig publikasjonsliste
– inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
– 2 referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr deg:
– interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
– tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
– låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
– gode velferdsordninger

Andre opplysninger:
Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, fra kr 524 000,- til kr 682 200,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stilling må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).
Gang per uke: 100

Send søknad

Stillingsnummer: 0312-2018-12-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Førsteamanuensis/førstelektor i Norsk for OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA) – Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9934803

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. HiOA) – Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
Bransje Universitet og høgskole]
Yrke Førsteamanuensis
Sted Oslo
Stillingstype
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Snarest

See in - Norsk