GIS/geodataingeniør – Modum kommune

Industri og produksjon Olje, gass og bergverk

(2 weeks ago)

  • VIKERSUND
  •  Post Date: 18. November 2020
  •  Expire date: 13. December 2020
Job Description

Published 18-11-2020
Deadline: 13-12-2020


GIS/geodataingeniør

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Vi ønsker digital ekspertise innen geodata, til ajourføring og vedlikehold av våre kartbaser og matrikkelen, og har ledig 100 prosent fast stiling som GIS/geodataingeniør.

Stillingen innebefatter primært ajourhold av våre største kommunale kartdatabaser, matrikkelføring og leveranse av kommunale kartda. I tillegg er andre oppgaver aktuelle som utarbeidelse av temakart, gjennomføring av kartdataanalyser med mer. Stillingen er plassert i seksjon for kart- og oppmåling i avdeling for areal- landbruk og miljø på Teknisk etat.

Arbeidsoppgaver Innsamling, bearbeiding lagring, presentasjon og leveranse av kommunale geografiske data
Vedlikehold og ajourføring av kommunale kartdatabaser
Matrikkelføring
Utarbeidelse av temakart, kartdataanalyser m.m.

Kvalifikasjoner
Innen kartlegging og geografiske informasjonssystemer (GIS)
Generelt god datakompetanse
Ingeniør- eller høyskoleutdanning på toårig- eller bachelor-nivå
Erfaring og praksis innen fagområdet, men nyutdannede oppfordres til å søke
Søker må beherske norsk

Annet Krav til førerkort klasse B

Personlige egenskaper
Den som ansettes vil samarbeide tett med øvrig stab og ha direkte kontakt med innbyggere/kunder. Positivitet, samarbeidsvilje og serviceinnstilling er viktige personlige egenskaper som blir vektlagt.

Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Mulighet til å påvirke positivt og skape gode resultater
Trygge arbeidsforhold
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der arbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å unntas offentlighet. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Øystein Lid Larsen, Tlf: +47 32789402, Mobil +47 48124009, Epost: oystein.lid.larsen@modum.kommune.no

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Modum kommune orgnr: 921846533
Kort om arbeidsgiver

Modum kommunes visjon «Vi strekker oss lenger» henspeiler på verdens største hoppbakke, midt i vår kommune. Vi kan ikke sette bakkerekord hver dag, men vi ønsker at våre ansatte skal være modige, nyskapende, romslige og samhandlende. Gjennom engasjement og jobbutførelse ønsker vi å bidra til at Modum skal være et godt sted å leve, bo og arbeide. Vår oppgave er å levere best mulig tjenester til alle våre innbyggere. Det er derfor helt naturlig at vi også ønsker et mangfold av ansatte som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Velkommen som arbeidssøker hos oss!

Webside
Bransje Industri og produksjon
Yrke Olje, gass og bergverk
Sted VIKERSUND (Adresse: Rådhusveien 1 Postnr: 3370)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 13-12-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/a8a61616-cf15-4517-ba2b-1b7e6ee1bdc5
XML_STILLING

Ledig stilling: GIS/geodataingeniør - Modum kommune