Open job position: Helsefagarbeider – LENVIK KOMMUNE RUS OG PSYKISKE HELS

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 05 Sep 2019 15:31:01
Deadline: Unknown


LENVIK KOMMUNE RUS OG PSYKISKE HELS

Psykisk helsetjenesten og rus
9300 FINNSNES
Web: https://lenvik.kommune.no/

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i nærheten av byen Finnsnes

Lenvik blir sammen med Berg, Torsken og Tranøy Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder.

Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider

Jobbnorge ID: 174972

Om stillingen


Rus og psykisk helsetjeneste i Lenvik kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med rus og psykiske helseplager. Tjenestetilbudet er delt opp i fire avdelinger:
 • Fristad boenhet
 • Oppfølgingstjeneste
 • Mottaksteamet
 • Finnsnes dagsenter

Tjenesten har til sammen 28 årsverk med flerfaglige ansatte med helse og sosialfaglig kompetanse.

Stillingsstørrelse mm.

Hjelpepleier/helsefagarbeider i 13,26 % fast stilling ved Fristad.

Stillingen i to delt turnus med arbeid hver 3. helg ved Fristad boenhet. Oppstart snarest mulig.

Arbeidsoppgaver


Hjelpepleier/helsefaglig arbeid i avdelingen

Vi tilbyr

 • Faglig utfordringer i et spennende og tverrfaglig fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med fokus på kompetanseutvikling
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som er utviklingsorienterte og opptatt av og videreutvikling og kompetanse
 • Fokus på brukermedvirkning
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Kvalifikasjoner


Formelle krav til stillingen
 • Hjelpepleier/helsefaglig utdanning, med jobberfaring innenfor rus og psykisk helsearbeid. Assistenter med jobberfaring fra rus og psykisk helsearbeid kan og søke på stillingen.
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper.
 • Beherske digitale arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper
 • Medarbeidere som opptrer respektfullt, er ansvarlig og mulighetsorientert.
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til å jobbe selvstendig i en travel arbeidshverdag
 • Bidra til et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges.

For stillingen gjelder


Lenvik kommunes verdier er respektfull, ansvarlig og mulihetsorientert. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, kreves ved tilsettinger der det er lovpålagt.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Kopi av attester og vitnemål skal framlegges ved intervju. Kopiene blir ikke returnert.

For mer informasjon eller ved spørsmål ta kontakt med:

Fagleder: Siv Hoel tlf. 77871887/90936289

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 1931-2019-09-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider for LENVIK KOMMUNE RUS OG PSYKISKE HELS

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10125899

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver LENVIK KOMMUNE RUS OG PSYKISKE HELS
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Finnsnes (Postnr: 9300)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback