Open job position: Helsefagarbeider – SARPSBORG KOMMUNE HELSESTASJONSTJEN

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 18 Jun 2019 07:28:02
Deadline: Snarest


SARPSBORG KOMMUNE HELSESTASJONSTJEN

1739 BORGENHAUGEN

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”www.sarpsborg.com

Helsefagarbeider – Virksomhet boveiledning Skjeberg

Beskrivelse av arbeidssted


Virksomhet boveiledning Skjeberg består av 7 bofellesskap for mennesker med utviklingshemming. Vi er en virksomhet som satser på tverrfaglig arbeid, kunnskapsdeling i praksis og arbeidsglede blant våre ansatte. Målsetningen er at vi bidrar til at den enkelte har muligheten til å leve og bo så selvstendig som mulig utfra sine forutsetninger, og at beboerne har en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Vi gir tjenester til mange aktive mennesker. Du må ha god helse, som ikke har begrensninger i forhold til å følge opp beboernes behov og aktiviteter.

Værn er et bofellesskap med 12 leiligheter hvor 3 av beboerne flytter inn i september/oktober 2019, og resten i januar 2020. Værn er et nyetablert bofellesskap med innovative løsninger, eget sanserom, og flotte personalfasiliteter. Bofellesskapet ligger i naturskjønne omgivelser ved Rokke, godt tilrettelagt for en aktiv fritid. Her vil det bo unge aktive mennesker med utviklingshemming og ulike tilleggsdiagnoser som autisme, Retts og Williams syndrom, Downs syndrom og psykiske lidelser.

Vil du være med å bygge opp et nytt og spennende fagmiljø? Vil du utvikle deg faglig og personlig? Da bør du søke stilling på Værn.

Stillinger:


6 x 100 % stilling / ønsket stillingsstørrelse
4 x 80 % stilling
4 x 75 % stilling

Stillingene innebærer:
 • dag og kveld
 • kveld og aktiv natt
 • passiv natt

MERK: skriv ønsket stillingsprosent og turnusordning i søknaden.

Vi søker


Fagarbeidere som ønsker å jobbe i et nytt og spennende fagmiljø der det legges vekt på utvikling og innovasjon.

Vi søker fagarbeidere som:
 • deltar aktivt i å skape og opprettholde det gode arbeidsmiljøet
 • evner å ta initiativ, se løsninger og til å arbeide i team
 • er fleksible i forhold til arbeidsoppgaver og har gode samarbeidsevner
 • er lojale til teamets beslutninger
 • er gode på å bygge trygge og gode relasjoner med kolleger og beboere

Krav til utdanning


Offentlig godkjent fagrbeider.
Det er nødvendig med en god skriflig fremstillingsevne og gode IKT kunnskaper.
Relevant arbeiderfaring er ønskelig.
Førerkort klasse B med manuelt gir er ønskelig.
Personlig egnethet vektlegges.

Ønskelig kunnskap og erfaring


Som ansatt hos oss vil du få nødvendig kurs og opplæring.
Det er ønskelig om du har erfaring med:
 • Psykisk utviklingshemming og tilleggsdiagnoser som epilepsi, autisme og psykiske lidelser
 • Målrettet miljøarbeid
 • Erfaring med utfordrende atferd

Vi tilbyr


Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Vi starter med årsturnus fra januar 2020, hvor du vil ha stor innflytelse på når du ønsker å ha din ferie og fritid i løpet av året.

Søknad sendes


Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0105-2019-06-76 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Helsefagarbeider – Virksomhet boveiledning Skjeberg for SARPSBORG KOMMUNE HELSESTASJONSTJEN

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10081594

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SARPSBORG KOMMUNE HELSESTASJONSTJEN
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Sarpsborg (Postnr: 1739)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Snarest

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback