Open job position: Helsefagarbeider – SYKEHUSET TELEMARK HF

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 22 Oct 2019 08:51:02
Deadline: 05.11.2019


SYKEHUSET TELEMARK HF

Jacob Naadlandsveg 28
3840 SELJORD

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark og Psykiatrisk sykehusavdeling som er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Org. nr: 974568217 Stillingsident: 4147967801 Presentasjon av stillingen:

DPS Øvre Telemark, døgnseksjonen er en åpen voksenpsykiatrisk seksjon med 9 sengeplasser. Målgruppen er fortrinnsvis pasienter med psykose og alvorlig psykiatrisk sykdom. Seksjonen tar imot pasienter for vurdering, utredning og behandling. Vi har også etablert et ambulant oppfølgingsteam og disponerer 1 brukerstyrt seng. Seksjonen er fortiden med i prosjektet som omhandler “Bedre pårørende samarbeid” sammen med to andre seksjoner i psykiatrisk klinikk. Vi samarbeider tett med 1 linje tjenesten.

Vi har ledig:

 • 53,4 % fast stilling, p.t. natt
 • 12,6 % fast stilling, p.t. natt

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av miljøterapi.
 • Dokumentasjon.
 • Samarbeid om utredning ,behandling og stabilisering i team.
 • Nattevaktene er sammen med sykepleier/psykiatrisk sykepleier .

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider /hjelpepleier gjerne med videreutdanning innen fagfeltet psykiatri

Personlige egenskaper

 • Engasjement og interesse for pasientgruppe og fagfelt.
 • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid.
 • Stor kapasitet og robusthet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og interessant fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø med mye kompetanse.
 • Teamarbeid.

Kontaktinformasjon


Kari E.Roko Tveiten, Seksjonsleder, 35065518

Arbeidssted


Jacob Naadlandsveg 28
3840 Seljord

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Sykehuset Telemark HF

Referansenr.:4147967801
Stillingsprosent: 66%
Startdato: 01.01.2020
Søknadsfrist: 05.11.2019 PAM

Stillingsnummer: 0833-2019-10-43 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Helsefagarbeider/hjelpepleier for SYKEHUSET TELEMARK HF

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10155203

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver SYKEHUSET TELEMARK HF
Bransje Helse- og pleiearbeid]
Yrke Helsefagarbeider
Sted Seljord (Postnr: 3840)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist 05.11.2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback