Helsesekretær i akuttmottak 80% – Felles akuttmottak, Helse Fonna HF

Health and social care Health

(5 days ago)

 • HAUGESUND
 •  Post Date: 25. November 2021
 •  Expire date: 3. December 2021
Job Description

Published 25-11-2021
Deadline: 03-12-2021

 

Helsesekretær i akuttmottak 80%

Org. nr: – Stillingsident: 4452912709 Presentasjon av stillingen:

Akuttmottak er ein spennande arbeidsstad med varierte oppgåver. I samband med nytt bygg og omorganisering har vi no ledig ein 80% fast stilling som helsesekretær. Stillinga inneber 2-delt stilling, dag og kveld, med arbeid kvar 3. helg.

Oppstart snarast etter avtale.

Arbeidsoppgåver

 • resepsjonsarbeid
 • vera ein del av pasientflyten i mottaket
 • blodprøvetaking
 • må vera innstilt på enkelte oppgåver som understøttar drift og medisinsk oppfølging
 • anna administrativt

Kvalifikasjonar

 • autorisert helsesekretær.
 • ønskeleg med erfaring i DIPS, MEONA og IMATIS.
 • ønskeleg med erfaring i blodprøvetaking.

Personlege eigenskapar

 • du må vera positiv og samarbeidsvillig
 • du trivst i eit til tider hektisk miljø
 • du liker at ein ikkje alltid veit kva som møte ein frå dag til dag
 • du har evnene til gode kommunikasjon.

Vi tilbyr

 • ein spennande arbeidsplass i utvikling i heilt nye lokale
 • eit godt arbeidsmiljø.

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteinga vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Contacts

Torstein Dankel Stavenjord, Funksjonsleiar, 98441038

Location

Karmsundgata 120
5528 HAUGESUND

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Helse Fonna HF

Reference number:4452912709
Percentage of full-time: 80%
Fast
Application deadline: 03.12.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Felles akuttmottak, Helse Fonna HF orgnr: 974724774
Kort om arbeidsgiver

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.
Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.

For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Helse
Sted HAUGESUND (Adresse: Karmsundgata 120 Postnr: 5528)
Stillingstype Fast Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 03-12-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/573dbbef-71fa-4ff2-98d0-7d72bf7872c3
XML_STILLING

Ledig stilling: Helsesekretær i akuttmottak 80% - Felles akuttmottak, Helse Fonna HF