Job Description

Published 16-10-2020
Deadline: 16-10-2020


HO – Sykepl. Natt – 60% Fast – Langt. 3 – Bamble Helsehus

Bamble Helsehus har ledig sykepleierstilling på natt i 60%. Stillingen er ledig fra d.d.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble Helsehus har i dag 6 sengeposterfordelt på 3 etasjer. Til sammen 62 sengeplasser.
Alle rom er enerom med eget bad.
Helsehuset er ombygget i 2003 og 2011.
Vi holder til i lyse og trivlige lokaler med tilgang til moderne hjelpemidler.

2 etg. Vest inneholder en skjermet avdeling med 7 beboere og en pleieavdeling med 13 beboere.

3 etg. Vestb inneholder en pleieavdeling med 20 beboere, hvorav noen plasser ofte er korttidsplasser.

1 etg. Øst inneholder en rehabiliteringsavdeling med 8 plasser.

2 etg. Øst inneholder lindrende enhet med 4 plasser, 3 plasser til Øyblikkelig hjelp, og 7 korttidsplasser.

I tillegg til sengepostene inneholder helsehuset flere andre funksjoner også:

 • Kommunale Fysio- ergoterapeuter
 • Legevakt
 • Helsestasjon for voksne
 • Ulike polikliniske oppgaver, b.l.a. en egen sårpoliklinikk
 • Aktivitørtjeneste
 • Dagavdeling
 • Ambulerende hjemmesykepleie natt
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Laboratoriearbeid ved alle avdelinger

Denne stillingen er primært på korttidsavdelingen i vest.
Denne avdelingen har en blanding av korttidsplasser og langtidsplasser. Avdelingen er organisert
slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene. Man må i tillegg regne med å utføre
forefallende oppgaver i avdeling på natt.
Nattjenesten på alle husets avdelinger arbeider tett sammen og det er lege tilstede på huset hele
døgnet ift legevakt.
Stillingen er for tiden i turnus med arbeid hver tredje helg.

Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov.
Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier
både personlige og tverrfaglige utfordringer.
Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både
interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og¨
organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Krav til kompetanse

Autorisasjon som sykepleier
Relevant arbeidserfaring som sykepleier er en fordel
Kjennskap til lab.arbeid er en fordel

Øvrige kvalifikasjoner

Gode samarbeidsevner
Evne til selvstendig arbeid
Omstillingsevne og vilje
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler
 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig miljø
 • Gode interne kursmuligheter
 • Gode muligheter for relevante etter- og videreutdanninger

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Bamble kommune orgnr: 976825438
Kort om arbeidsgiver

Velkommen til Bamble kommuneBamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for åutvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Sykepleier
Sted LANGESUND (Adresse: Postnr: 3970)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 16-10-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/2f46ffe6-e358-40d8-b060-36e5b17b49b3
DEXI
https://vismaenterprise.sk-asp.net/bk_recruitment/opening?5

Ledig stilling: HO - Sykepl. Natt - 60% Fast - Langt. 3 - Bamble Helsehus - Bamble kommune