Open job position: IT-direktør – Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles


IT-direktør Management 0 Applications

(1 week ago)

Job Description
Ledig stilling: IT-direktør - Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles

Published 06 Nov 2018 08:29:19 +0100
Deadline: 26.11.2018


Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles

7030 TRONDHEIM

Vi søker Avdelingsdirektør for IT-utvikling til Unit

“Vi driver Kunnskaps-Norge fremover”

Unit skal være en nytenkende pådriver for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Unit leverer et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning, og har en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk. Unit skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Ved etableringen samlet Kunnskapsdepartementet BIBSYS, CERES og deler av Uninett i det nye direktoratet. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Unit har ca. 200 ansatte og 520 millioner kroner i omsetning. Virksomheten forvalter innkjøpsavtaler for 750 millioner og betjener 220 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Hovedkontoret ligger i Teknobyen i Trondheim, og Unit har kontor på Majorstua i Oslo. For ytterligere informasjon, besøk våre nettsider på https://www.unit.no

Avdelingsdirektøren har det øverste ansvar for å sikre helhetlig utvikling og forvaltning av alle forskningsnære IKT-systemer og tjenester for sektoren, både egenproduserte og innkjøpte.

Avdelingsdirektør har det strategiske og faglige ansvar for IT-utvikling som møter Units prioriteringer og avtalte leveranser til sektoren innen henholdsvis systemutvikling, drift, løsningsarkitektur, og integrasjonsarkitektur.

Du vil ha ansvar for om lag 60 årsverk i Oslo og Trondheim, i tillegg til innleide ressurser.

Ansvarsområder:

 • Effektiv og god forvaltning av egenutviklede systemer, samt oppfølging av leverandøravtaler innenfor ansvarsområdet.
 • Systemutvikling som skaper leveranser i tråd med Units prioriteringer
 • Effektive leveransebidrag til tjenesteavdelingene i matrise
 • Oppfølging av innleid IT-faglig kompetanse
 • Kompetanseutvikling for ansatte i tråd med Units prioriteringer

Krav til utdanning og ønsket erfaring:
 • Høyere utdanning
 • Bred ledererfaring
 • Sterk faglig IT-profil

Hva kreves av en avdelingsdirektør i Unit?
 • Strategisk perspektiv
  • Ser hele sektoren i nåtid og fremtid
  • Evne til å utvikle og kommunisere fremtidsbilder for tjenesteporteføljen
  • Ser på tvers av tjenesteporteføljen
  • Evne til å forstå og ivareta/navigere mellom ulike interessenter
 • Lederegenskaper
  • Samlende og tydelig leder, som motiverer kunnskapsrike og meningssterke medarbeidere til å ønske resultater og fremdrift
 • Evne og vilje til å prioritere

Offentlig prosess:
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Unit søker samtidig:
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Visindi ved Frode Hepsø Johansson tlf. 992 21 300, Heidi Wiggen tlf. 916 56 103, Patrick Gjønnes tlf. 410 42 063 eller ved direktør hos UNIT, Roar Olsen, tlf. 928 61 353. Søknad med CV lastes opp innen 26.11.18.

Søknadsfrist: 26.11.2018

Arbeidsgiver: UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i h

Sted: Trondheim

Bransjer: Offentlig administrasjon;Forskning, utdanning og vitenskap

Hentet fra: FINN

Referansenummer: 133300754

Se annonse

Stillingsnummer: 5701-2018-11-121 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Finn

Vi søker Avdelingsdirektør for IT-utvikling til Unit for Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9914774

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles
Bransje Ledelse
Yrke IT-direktør
Sted Trondheim
Stillingstype
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist 26.11.2018

See in - Norsk