Job Description

Published 23-02-2021
Deadline: 12-03-2021


Kan du være interessert i et faglig spennende, variert og annerledes halvår i Afrika?

Org. nr: – Stillingsident: 4351540904 Presentasjon av stillingen:

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og
veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Norge støtter myndighetene i Mali gjennom FN-operasjonen MINUSMA. I dag bidrar Norge med ulike ressurser i misjonen. Vi drifter blant annet den norske leiren Camp Bifrost som huser allierte fra flere land. En viktig funksjon i drift av leiren er veterinæren. Forsvarets sanitet (FSAN) søker nå personell til denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

Veterinæren arbeider blant annet med :

 • Næringsmiddelhygiene
 • Vannhygiene
 • Laboratoriearbeid
 • Biologisk grensebeskyttelse
 • Skadedyrbekjempelse
 • Tjenestehunder

Kvalifikasjoner

 • Det kreves Norsk autorisasjon som veterinær
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) Utholdenhet og styrke. Test gjennomføres før kontraktsinngåelse.
 • Må tilfredsstille krav til MEDSEL (medisinsk skikkethet). Undersøkelse gjennomføres før kontraktsinngåelse.
 • God sivil og militær vandel
 • Personellet må kunne sikkerhetsklareres Hemmelig/NATO Secret.
 • Det kreves norsk statsborgerskap

Personlige egenskaper

Du må være

 • løsningsorientert
 • arbeide godt sammen med andre
 • ha god faglig integritet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i dag i lønnstrinn 70 (kr 643 000). Det tilkommer ulike tillegg som misjonstillegg, utenlandstillegg, rekrutteringstillegg for veterinærer og eventuelt familietillegg. Lønn og tillegg utbetales iht gjeldene særavtale for INTOPS med vedlegg, se
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reforhandlet-avtale-om-tjenestegjoring-i-internasjonale-operasjoner/id2583537/

Annet

Første mulighet for utreise er tentativt 15. november 2021. Oppsetningsperioden starter i uke 35. Hjemreise er tentativt 1. juni 2022.
Interesserte kandidater som ikke har anledning til å reise i november oppfordres til å søke dersom de vil stå på vår liste over interesserte til senere kontingenter.

Under finner du linker til mye informasjon om utenlandstjeneste med Forsvaret generelt og oppdrag i Mali spesielt.

Om utenlandstjeneste: https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/internasjonale-operasjoner

Om misjonen i Mali : https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/operasjoner-og-ovelser/internasjonale-operasjoner/mali

Grad: Major eller tilsvarende sivil grad (C3) for personell uten offisersutdanning.

Kontaktinformasjon

Jens Julsrud, Major/ Sjef veterinærgruppen, 90196715
Ingand, Helene, Senior HR konsulent, 63 92 69 01

Arbeidssted

Forsvarsvegen 75
2058 Sessvollmoen

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Forsvaret

Referansenr.:4351540904
Stillingsprosent: 100%
Midlertidig
Startdato: 15.11.2021
Sluttdato: 01.06.2022
Søknadsfrist: 12.03.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Forsvarets sanitet, Forsvaret orgnr: 986167250
Kort om arbeidsgiver

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Webside
Bransje Natur og miljø
Yrke Veterinærer og dyrepleiere
Sted SESSVOLLMOEN (Adresse: Forsvarsvegen 75 Postnr: 2058)
Stillingstype Engasjement Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 15-11-2021
Søknadsfrist 12-03-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/b07e6186-a32a-4e2b-91a4-3fa5833e5ff2
XML_STILLING

Ledig stilling: Kan du være interessert i et faglig spennende, variert og annerledes halvår i Afrika? - Forsvarets sanitet, Forsvaret