Job Description

Published 12-01-2021
Deadline: 07-02-2021


Kapellan i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn

Org. nr: – Stillingsident: 4325553360 Presentasjon av stillingen:

Det er ledig stilling som kapellan i 100%, i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn.

Øvre Romerike prosti består av kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum. Prostiet har en spennende blanding av tettsteder og bygdemiljøer i nær Oslo og Oslo lufthavn. Området opplever en betydelig befolkningsvekst. Prostiet har 25 prestestillinger med prostesete i Jessheim kirke.

Råholt kirke (1888) er en murkirke med 220 sitteplasser, og den blir ofte for liten. Det arbeides for å bygge ny og større kirke. Råholt menighetshus er et samlingssted med stor aktivitet for store og små. I soknet ligger bl.a. Eidsvoll 1814 med Riksbygningen. Det er rike muligheter til musikk, kultur, idrett og friluftsliv i nærområde

Råholt sokn har nær 10.000 kirkemedlemmer og utgjør søndre del av Eidsvoll kommune med nærmere 26.000 innbyggere. Eidsvolls fire sokn (Eidsvoll, Råholt, Langset, Feiring) og Hurdal sokn har felles fellesråd og utgjør en felles enhet som samarbeidende sokn. Kapellanen gjør primært tjeneste i Råholt sokn, men også noe i de øvrige samarbeidende soknene.

Råholt menighet ønsker å være en åpen og raus menighet med plass til mennesker i alle slags livssituasjoner, og menigheten satser på barn, ungdom og unge familier. Siden 2009 har prostiet hatt trosopplæringsmidler. Det er et godt tverrfaglig samarbeid om trosopplæring hvor prestene deltar aktivt med sin kompetanse. Kapellan har et særlig ansvar for trosopplæring og arbeid med barn og unge i Råholt i samarbeid med kateket og menighetspedagog. Gudstjenester og kirkelige handlinger i soknet dekkes av de to prestene ut fra oppsatt plan med tjenestedager.

Til stillingen ligger pr. i dag årlig gudstjenester på 38 røde dager, ca 38 begravelser, ca 7 vielser og ca 45 dåp. Årlig har Råholt ca 85 konfirmanter.
Kirkeansatte har kontorer lokalisert på Råholt. I kontorfellesskapet inngår sokneprest, sekretær, kantor og menighetspedagoger. De andre kirkeansatte har kontor i Eidsvoll eller Hurdal med felles stabsmøter.

Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i soknet, og det er utviklet et godt samarbeid om skolegudstjenester. I soknet ligger 4 aldershjem/eldresenter med jevnlig kirkelig betjening.

Hjemmeside for Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd: www.eidsvoll.kirken.no

Målform i kirke og skole er bokmål..

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester, kirkelige handlinger
 • Trosopplæring inkl. konfirmanter
 • Trosopplæringsutvalg
 • Besøk på institusjoner
 • Samtaler og sjelesorg
 • Delta i lokale stabsmøter, prostisamlinger og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets beredskapsordning i hele Romerike
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å bygge menighet og til å motivere og inspirere medarbeidere og frivillige
 • Evne til å formidle levende kristustro til ulike grupper og i ulike livssituasjoner
 • Fleksibilitet og initiativ
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bediftshelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Elisabeth Engen Lie, HR rådgiver, 90205415, el643@kirken.no
Liv B. Krohn-Hansen, Prost, + 47 907 88 416, prost@ullensaker.kirkene.net

Arbeidssted

Råholtveien 98
2070 Råholt

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Den norske kirke

Referansenr.:4325553360
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.02.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Den norske kirke, Borg bispedømme orgnr: 977003512
Kort om arbeidsgiver
Webside
Bransje Kultur og kreative yrker
Yrke Religiøst arbeid
Sted RÅHOLT (Adresse: Råholtveien 98 Postnr: 2070)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 07-02-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/39c0192f-374a-4fe1-ad36-ad3f520e349b
XML_STILLING

Ledig stilling: Kapellan i Øvre Romerike prosti med tjenestested Råholt sokn - Den norske kirke, Borg bispedømme