Open job position: Karriererådgiver – Oppland fylkeskommune

Select rough translation.

Job Description

Published 10 Jul 2019 08:40:02
Deadline: Unknown


Oppland fylkeskommune

2609 LILLEHAMMER

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte.Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver – drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Videregående opplæring – Rådgiver karriereveiledning

Fagenhet videregående opplæring søker rådgiver for karriereveiledning i 100 % fast stilling fra 1. august 2019.

Vi søker deg som

 • har høyere utdanning innen karriereveiledning
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har systemforståelse
 • er fleksibel
 • er resultatorientert

Vi tilbyr

 • 100 % fast ansettelse
 • gode muligheter for kompetanseheving
 • trivelig og godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om fagenheten


Fagenhet videregående opplæring har ansvar for videregående opplæring for ungdom og voksne i skoler og lærebedrifter. Fagenheten har 40 ansatte og vil bli organisert innenfor 5 team; inntak, fagopplæring, Karriere Oppland og elevtjenesten, eksamen og kompetanse, og PP-tjenesten.

Om stillingen


Du vil jobbe med varierte oppgaver og få muligheten til å delta i spennende utviklingsprosesser:
 • ansvar for partnerskap for karriereveiledning
 • koordinere karriereveiledning i samarbeid med karrieresentrene i Oppland
 • rådgiveransvar for det sosialpedagogiske arbeidet i de videregående skolene
 • være samarbeidspartner innenfor de to ovennevnte punktene
 • legge til rette for kompetanseutvikling og holde deg faglig oppdatert
 • initiere samarbeid med eksterne aktører; skoler, næringsliv/arbeidsliv og aktuelle organisasjoner
 • delta i regionalt partnerskap for karriereveiledning i Østlandssamarbeidet og i nasjonale nettverk for karriereveiledning som Kompetanse Norge
 • kan knyttes til annet pedagogisk arbeid i enheten

Oppland og Hedmark fylkeskommuner slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 01.01.2020. I den forbindelse må det påregnes endring i arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvar.

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum 60 studiepoeng i karrierveiledning eller tilsvarende, men helst en master
 • søkere som ikke fyller kvalifikasjonskravet kan vurderes forutsatt at det utarbeides en plan for hvordan kompetansekravet kan innfris
 • god kjennskap til videregående opplæring og arbeidsliv

Søknad


Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Ved tilsetting i skoleverket og tannhelsetjenesten kreves godkjent politiattest, jamfør opplæringsloven § 10-9 og lov om helsepersonell § 20 A.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
Vi ser fram til å motta søknaden din.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0501-2019-07-42 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Videregående opplæring – Rådgiver karriereveiledning for Oppland fylkeskommune

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10097004

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Oppland fylkeskommune
Bransje Personal
Yrke Karriererådgiver
Sted Lillehammer (Postnr: 2609)
Stillingstype Unknown
Krav Videregående skole
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback