Open job position: Kirketjener – Saltdal kirkelige fellesråd

Select rough translation.

Job Description

Published 07 Nov 2019 10:56:02 +0100
Deadline: 29. november 2019


Saltdal kirkelige fellesråd

Ringvegen 2
8250 ROGNAN
Telefon: 481 20 252
E-post: kirkevergen@saltdalkirken.no Web: https://www.saltdalkirken.no

Ved Saltdal kirkekontor er vi en trivelig stab på totalt ni personer, og vi har kontor på Menighetssenteret på Rognan. Saltdal kirkelige fellesråd forvalter to kirker og to kirkegårder, i tillegg til krigskirkegårdene i Botn, et menighetssenter og ei kirkestue.

Kirketjener 100% stilling

Saltdal kommune har 4.700 innbyggere og ligger 85 km sørøst for Bodø. Godt oppvekstmiljø og gode frilufts- og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et spennende næringsliv i hele regionen. Saltdal har to kirker og to sokn med felles menighetsråd. Fellesrådet har ansvar for tre kirkegårder inkludert et krigsgravplassanlegg. Vi har fine kontorlokaler på Rognan og åtte ansatte, inkludert to prester.

Vi har ledig stilling som kirketjener i Saltdal kirkelige fellesråd og søker en allsidig person som liker å samarbeide samtidig som han er selvstendig og tar initiativ. Kirketjeneren jobber både i kirkene i forbindelse med ulike arrangementer og ute på gravplassene våre. Arbeidet medfører en god del fysisk aktivitet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kirketjeneren tjenestegjør ved gudstjenester, vielser, begravelser og andre kirkelige handlinger på hverdager og i helger/høytider etter oppsatt plan.
 • Renhold av kirkebygg og andre bygg tilknyttet gravplasser.
 • Enkelt vedlikehold av bygninger tilknyttet virksomheten.
 • Stell, gressklipping, vedlikehold og annet utearbeid på gravplasser og uteanlegg.
 • Enkelt vedlikehold av maskiner, utstyr og bygninger.

Kvalifikasjoner:
 • Formell kompetanse eller annen relevant utdanning.
 • Sertifikat klasse B og BE.
 • Maskinførerbevis.
 • Du må disponere egen bil.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevne og fleksibilitet.
 • Selvstendighet, evne til å se arbeidsoppgaver.
 • Møte mennesker i forskjellige livssituasjoner.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:
 • Lønns- og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk i KA’s tariffområde.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.
 • En interessant og utfordrende stilling.
 • En grei maskinpark som gjør arbeidshverdagen lettere.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kirketjeneren tilsettes av fellesrådet.

Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder fellesrådets ansatte og er administrativt underlagt kirkeverge/daglig leder.

Tiltredelse 01.01.2020 eller etter avtale.

Tilsettelse skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer og med 6 måneders prøvetid.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved ansettelse vil det bli krevet politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til fungerende kirkeverge/daglig leder Johan Hals Jørgensen, tlf. 481 20 252 og eller på e-post: kirkevergen@saltdalkirken.no

Søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes enten på e-post til kirkevergen@saltdalkirken.no eller til: Saltdal kirkekontor v/kirkevergen, postboks 117, 8250 Rognan.

Søknadsfrist: 29. november 2019 PAM

Stillingsnummer: 1840-2019-11-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Kirketjener 100% stilling for Saltdal kirkelige fellesråd

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10166352

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Saltdal kirkelige fellesråd
Bransje Vakt-
Yrke Kirketjener
Sted Rognan (Postnr: 8250)
Stillingstype Unknown
Krav Norskkunnskaper
Søknadsfrist 29. november 2019

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback