Job Description

Published 22-09-2022
Deadline: 10-10-2022

 

Kjøkkenassistent Vik Bygde- og sjukeheim

Me har ledig

75 % stilling som kjøkkenassistent ved Vik Bygde- og sjukeheim, vikariat frå snarast.

Dagtidsarbeid.

Arbeidsoppgåver

* Baking

* Behjelpeleg med varemottak

* Oppvask og ellers forefallande arbeid

Kvalifikasjonskrav

Me ynskjer at vedkommande har erfaring frå arbeid på kjøkken eller liknande.

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Løns- og tilsetjingsvilkår

Lønn etter kommunalt avtaleverk.

Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsordningar.

Den som blir tilsett må levera politiattest og helseattest av ny dato.

Andre opplysningar

Vik kommune praktiserer meiroffentlegheit. Dersom du ikkje ynskjer at namnet ditt skal offentleggjerast, må du

grunngje dette i søknaden.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillingar i Vik kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp med søknaden, kan du ta kontakt på tlf. 57 69 82 00.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Vik Bygde- Og Sjukeheim orgnr: 975270483
Kort om arbeidsgiver

Vik kommune haromlag 2600 innbyggjarar. Hovudnæringane er landbruk og industri, i

tillegg til reiseliv og andre tenesteytande næringar. Vik ligg ved innfallsporten til Stølsheimen

landskapsvernområde og er ein av fire vertskommunar for Nærøyfjorden verdsarvområde.

Kommunen er elles kjend for eit rikt organisasjonsliv med gode og varierte tenestetilbod.

Tenestemålet er nynorsk.

Vik kommune er ein stor arbeidsplass med om lag 320 tilsette fordelt på ca 260 årsverk og

eit brutto driftsbudsjett på220 mill.kr.

Webside https://www.vik.kommune.no
Bransje Reiseliv og mat
Yrke Reiseliv, hotell og overnatting
Sted VIK I SOGN (Adresse: Fjordavegen 1 Postnr: 6891)
Stillingstype Vikariat Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist 10-10-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/be96e20c-846e-4af5-8267-3b3c952002ad
Stillingsregistrering

Ledig stilling: Kjøkkenassistent Vik Bygde- og sjukeheim - Vik Bygde- Og Sjukeheim