This job has Expired

Klinisk sosionom – NAV RÅDE

Socialcare and leisure work Klinisk sosionom

(10 months ago)

 • Norge, Råde
 •  Post Date: 10. September 2019
 •  Expire date: 25. September 2019
Job Description

Published 10 Sep 2019 08:14:02
Deadline: Unknown


NAV RÅDE

1640 RÅDE

Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunen har ca. 7500 innbyggere. Hovednæringene er vesentlig landbruk, men det er også mange industri-, håndverks-, entreprenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde. I tillegg kan kommunen by på naturperlen Vansjø for bading, kanoturer og rekreasjon og en vakker kystlinje mot Oslofjorden, samt et variert skogsterreng. Det skjer et utstrakt faglig samarbeid med de andre Østfo

Flyktningekonsulent-vikarat med mulighet for fast tilsetting

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller <> om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Beskrivelse avdeling


NAV Råde har 13 tilsatte totalt fordelt på kommunalt og statlig ansatte. Stillingen har kommunalt tilsetting. Vikariatet har en varighet til 12.06.2020, men med mulighet for fast tilsetting.

NAV Råde er lokalisert i rådhuset, sentralt i Karlshus sentrum med enkel tilgang til buss og tog.

Arbeidsoppgaver


Flyktningekonsulenten har ansvar for å bosette og bistå flyktningene med å kvalifisere seg til arbeid, samt gi råd og veiledning i forhold til integrering og inkludering i samfunnet.

Til stillingen vil det være krav at de fleste av introdeltagerne skal være i arbeide eller utdanning et år etter at intro er avsluttet. Stillingen vil også ha krav om tett oppfølging av flyktningene i forbindelse med tiltak og utdanning.

God dialog med næringslivet i kommunen og regionen forøvrig vil være en forutsetning for å nå målsettingen.

Arbeidsoppgavene kan bli endret underveis.

Vi søker


Vi ser etter en person som kan veilede etter lov om introduksjonsordning, lov om arbeids- og velferdsforvaltning og lov om sosiale tjenester. Personen vi søker må ha god veiledningskompetanse, gode serviceholdninger og vise til erfaring med arbeidsrettet oppfølging og næringslivskontakt.

Utstrakt samarbeid med de andre virksomhetene i kommunen er vesentlig i stillingen, så erfaring fra teamarbeid vil derfor legges vekt på.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du må ha minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Aktuelle utdanninger kan være innen sosialfaglig arbeid. For søkere med særlig relevant arbeidserfaring vil utdanningskravet kunne fravikes.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • God veiledningskompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, gjerne flerspråklig
 • Gode serviceholdninger
 • Gode samarbeidsevner i tverrfaglig virksomhet
 • Kjennskap til lov om sosiale tjenester, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og introduksjonsloven.
 • Kjennskap til godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Kjennskap til NIR, Socio og statlige fagsystemer er en fordel
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å motivere og engasjere
 • evne til å tenke helhetlig
 • pågangsmot og løsningsorientert
 • vilje og evne til fornyelse og endring
 • grunnleggende forståelse for arbeid med mennesker
 • stor motivasjon og engasjement for å jobbe med brukergruppen.
 • evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • evne til å arbeide selvstendig og trives i en hektisk arbeidshverdag, samt kunne jobbe i team.
 • godt humør

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi kan tilby

 • En spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Lønn etter avtale. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

Søknad sendes


Vi oppfordrer kandidatene å bruke elektronisk søknadsskjema.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0135-2019-09-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Flyktningekonsulent-vikarat med mulighet for fast tilsetting for NAV RÅDE

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10127894

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver NAV RÅDE
Bransje Sosial-
Yrke Klinisk sosionom
Sted Råde (Postnr: 1640)
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown