Open job position: Koordinator (humanitært arbeid) – A-LARM FORUM FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 05 Sep 2019 13:15:01
Deadline: Unknown


A-LARM FORUM FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

Telefon: 95044659
E-post: siljeg@a-larm.no Web: https://www.a-larm.no

A-larm er en bruker og pårørende organisasjon på rusfeltet. Gjennom samtaler og rusfrie nettverk fokuserer vi på den enkeltes muligheter og ressurser. Ved å bruke det ordinære samfunnet som treningsarena, ønsker A-larm å bidra til økt integrering og sosialisering i det ordinære samfunnet. Hovedkontoret er plassert i Kristiansand, med regionskontorer i Agder, Telemark, Vestfold/Buskerud, Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland. I tillegg har A-larm egen nasjonal prosjektavdeling. A-larm er et supplement til det offentlige og bidrar med trygge, sunne og rusfrie nettverk og tjenester for barn, unge og voksne som har levd eller lever i familier med rusavhengighet. Mange av medarbeiderne i A-larm har selv erfaring med rus som brukere eller som pårørende.

Engasjert Prosjektkoordinator Vikariat

A-larm Rogaland tilbyr samlingssted og aktiviteter for hele familien, slik at både foreldre og barn får mulighet til å dele positive opplevelser i et rusfritt og trygt miljø. Hjelpe foreldrene til å takle problemer og utfordringer de måtte ha i hverdagen og skape en trygg arena der de kan snakke sammen og stille spørsmål. Gjennom gruppene ønsker vi også å motivere og veilede foreldrene til å reflektere og ta sunne valg for seg selv og barna.

For at A-larm skal kunne være et godt supplement til det offentlige hjelpeapparatet, er det viktig med en prosjektkoordinator som kan ivareta koordinering, veiledning og oppfølging av de som benytter tilbudet.

Krav til stillingen:

· 3-årig relevant universitet/høyskole utdannelse, men annen relevant erfaring og nettverk kan kompensere for dette.

· Prosjektarbeid/utviklingsarbeid vil være en fordel.

· Veiledningskompetanse vil være en fordel.

· Kunnskap om foreldrerollen og samhandling mellom foreldre og barn.

· Kjennskap til/erfaring fra offentlig sektor.

· Personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

· Organisasjonsarbeid.

· Rekruttering og oppfølging av foreldre og barn.

· Veiledning av foreldre og barn individuelt og i grupper.

· Bistå i prosjektssøknadsprosesser ved behov.

· Samarbeide med offentlige og frivillige aktører.

· Drifte ukentlige aktivitetsgrupper for foreldre og barn.

Vi kan tilby:

· Mulighet for innflytelse på egen arbeidssituasjon.

· Personlig og faglig utvikling.

· En spennende og dynamisk arbeidsplass.

· En svært meningsfull jobb. PAM

Stillingsnummer: 1001-2019-09-55 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Engasjert Prosjektkoordinator Vikariat for A-LARM FORUM FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10125705

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver A-LARM FORUM FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING
Bransje Sosial-
Yrke Koordinator (humanitært arbeid)
Sted Unknown (Postnr: )
Stillingstype Vikar
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback