This job has Expired

Job Description

Published 01-01-2020
Deadline: 15-01-2020


KOPI AV Lærer, grunnskole

Org. nr: – Stillingsident: 4172446522 Presentasjon av stillingen:
Brusetkollen skole og ressurssenter er en spesialskole for barn som strever med å regulere atferd og følelser. Skolen driftes av Utdanningsetaten i Oslo, men er lokalisert på Hvalstad i Asker. Vi har korttidselever på 8-ukers kartleggingsopphold med internat, samt hjemmeboende langtidselever. Skolen har 14 elevplasser, med elever fra 3. – 7. trinn. Skolen har ansvar for Kompetanseenheten for elevatferd og læringsmiljø, og har en utadrettet tjeneste som bistår Osloskolen med veiledning, kurs og kompetanseheving.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsstilling, grunnskolen. Undervisning i liten gruppe med to-tre lærere til enhver tid. Opplæring i alle fag samt sosial kompetanse. Tverrfaglig samarbeid med alle aktører rundt eleven.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning lærer.
 • Erfaring fra ordinær skole, barnetrinn.
 • Erfaring fra undervisning av atferdsutfordrende og krevende elever. Kunnskap om spesialpedagogisk tilrettelegging.
 • Det er ønskelig med kunnskap om traumesensitiv omsorg og opplæring, men opplæring kan gis.

Utdanningsretning

 • Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i elever med atferdsutfordringer, og ønsker å bidra til at disse elevene kan lykkes i skole og samfunn.
 • Du kan kombinere kunnskap om tilrettelegging og tilpasning, samtidig som du kjenner normalskolens ordinære krav.
 • Du evner å skape relasjoner til elevene.
 • Du forstår at elevens atferdsuttrykk har underliggende årsaker, og må møtes profesjonelt.
 • Du er ryddig, strukturert, fleksibel, og kan kommunisere med kolleger, samarbeidspartnere og foresatte på en tydelig og vennlig måte.
 • Du har lyst til å arbeide i et humørfylt, men krevende miljø.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Language

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø i en kunnskapsbedrift med høy kompetanse og ambisiøse og engasjerte medarbeidere.

Kontaktinformasjon

Aase Midkiff, Rektor, 91777173, aase.midkiff@ude.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Brusetkollen 33
1373 Asker

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4172446522
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 15.01.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Brusetkollen skole og ressurssenter, Oslo kommune, Utdanningsetaten orgnr: 974590719
Kort om arbeidsgiver

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9. Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Grunnskole
Sted ASKER (Adresse: Brusetkollen 33 Postnr: 1373)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 15-01-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/4265f5e2-d362-4fbf-8ed5-ac151c53c742
XML_STILLING

Ledig stilling: KOPI AV Lærer, grunnskole - Brusetkollen skole og ressurssenter, Oslo kommune, Utdanningsetaten