This job has Expired

Lærar og spesialpedagog – Blindheim barneskole

Education Primary School

(5 months ago)

 • ÅLESUND
 •  Post Date: 14. February 2020
 •  Expire date: 1. March 2020
Job Description

Published 14-02-2020
Deadline: 01-03-2020


Lærar og spesialpedagog

Org. nr: – Stillingsident: 4191922919 Presentasjon av stillingen:

2 – 4 stillingar som lærar / spesialpedagog i 100 % med tilsetting 01.08.2020. Nokre av stillingane er faste andre er vikariat i perioden 01.08.2020 – 31.07.2021. Vi søker lærarar som kan bli tillagt kontaktlæraransvar på småskoletrinnet og spesialpedagog for spesialundervisning.

Blindheim barneskole er ein 1.-7. skole med 530 elevar. Skolen har moderne undervisningsareal med tilhøyrande spesialrom. Personalet arbeider i team på dei ulike klassestega. Skolen har bokmål som hovedmålform. Skolens satsingsområder er fagfornyelsen, arbeid med lesing/ bli dysleksivennleg skole og tilpassa opplæring. Skolen ligg sentralt i Ålesund kommune med gode kommunikasjonar både til sentrum og Moa-området.

Arbeidsoppgåver

 • Kontaktlæraransvar på småskoletrinnet.
 • Spesialundervisning.
 • Undervisning i ulike fag på 1.-7. klassetrinn.

Kvalifikasjonar

 • Allmenlærar.
 • Ønskeleg med fagkompetanse innanfor norsk, matematikk, engelsk og musikk.
 • Eller utdanning som spesialpedagog.
 • Ønskeleg med erfaring frå arbeid i lærarteam.

Personlege eigenskapar

Vi søker person som er :

 • Positiv
 • Samarbeidsvilleg
 • Utviklingsorientert
 • Fagleg dyktig person.
 • Personlege egenskaper vil bli tillagt vekt ved tilsetting.
 • På grunn av personalet si samansetting blir menn oppmoda til å søke.

Vi tilbyr

Blindheim barneskole har moderne og delvis opne undervisningsareal med tilhøyrande gode spesialrom. Lærarane arbeider i team og har gode og tilrettelagte arbeidsforhold i attraktive lokaler. Arbeidsmiljøet er preget av eit positivt, samarbeidsvilleg og utviklingsorientert personale.

Kontaktinformasjon

Kenneth G. Skårn, Verksemdsleiar, 70 16 42 40, Kenneth.Gunnar.Skarn@alesund.kommune.no

Arbeidsstad

Øvre Skytterholmen 45
6020 Ålesund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgjevar:Ålesund kommune

Referansenr.:4191922919
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2020
Søknadsfrist: 01.03.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Blindheim barneskole orgnr: 974573431
Kort om arbeidsgiver

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er <>.

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Grunnskole
Sted ÅLESUND (Adresse: Øvre Skytterholmen 45 Postnr: 6020)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 4
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse 01-08-2020
Søknadsfrist 01-03-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/45e83905-e17d-430a-8f67-b9f02fc6c4e6
XML_STILLING

Ledig stilling: Lærar og spesialpedagog - Blindheim barneskole