Lærer- 100% vikariat ved Kjølberg skole – Fredrikstad kommune

Education Primary School

(2 weeks ago)

 • SELLEBAKK
 •  Post Date: 23. September 2022
 •  Expire date: 23. September 2022
Job Description

Published 23-09-2022
Deadline: 23-09-2022

 

Lærer- 100% vikariat ved Kjølberg skole

Arbeidssted

I Fredrikstad kommune er det ledig en 100% midlertidig stilling på Kjølberg skole, med kontaktlærer ansvar.
Tiltredelse er snarest, med varighet ut skoleåret, til 31.07.23.

Kjølberg skole er en barneskole med 284 elever og 42 ansatte. SFO har 67 barn.
Skolen er 1 av 4 skoler med kommunens sentraliserte innføringstilbud, hvor nyankomne elever med tilnærmet ingen norskspråklige ferdigheter, får sitt opplæringstilbud.
Skolens ledelse består av rektor, inspektør og SFO-leder. Etatssjef skole er rektors nærmeste leder.

Skolekretsen er sammensatt når det gjelder sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Skolens ansatte legger stor vekt på å skape et inkluderende fellesskap, hvor elevene opplever tilhørighet og samhandlende deltakelse. Kjølberg skole er på mange måter et moderne samfunn i miniatyr, med høy trivsel blant elever og ansatte. Den enkelte elevs læringsutbytte i gode lærings- og oppvekstsvilkår på skolen, og i nærmiljøet, står sentralt.
Kjølberg skole er praksisskole for lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og for elever i videregående opplæring

Skolen jobber aktivt med implementering av nytt læreplanverk LK20. Dette arbeidet foregår i det profesjonsfaglige fellesskapet i fellestid, i faggrupper og på trinnene. I dette arbeidet er det lagt vekt på den overordnede delen, og formålsparagrafen i læreplanen. Nettopp det at skolens elever skal oppleve å mestre livene sine, for så å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet, er viktig for alle medarbeidere på Kjølberg skole.

Skolens lokaler fremstår som moderne og funksjonelle, med store, lyse klasserom. Det eldste skolebygget er fra 1904, og her merker man at Sellebakks arbeidermiljø sitter i veggene. Dette historiske særpreget setter sin preg på skolen, og gjør alle ansatte og elever stolte av skolen sin.

Kjølberg skole er en hyggelig arbeidsplass, hvor det skjer mye. Vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen er et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen kan innebære kontaktlæreransvar og vi trenger noen med undervisningskompetanse blant annet i matematikk.
Ved omrokkering i personalet kan flere andre fag være aktuelle.

Vi kan tilby:

 • elever som ønsker seg gode lærere
 • engasjerte kollegaer med mye god kompetanse
 • skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av Fredrikstadskolen
 • et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • egne samlinger og veiledningsordning for nyutdannede lærere
 • ved kontaktlærerfunksjon følger funksjonstillegg

Kvalifikasjoner

Du må ha godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning på barnetrinnet i de fagene skolen har behov for.
Gode norskspråklige ferdigheter både muntlig og skriftlig.
Erfaring med undervisning på barnetrinnet er en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi ønsker lærer som:

 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • kan påta seg kontaktlærerfunksjonen dersom det blir aktuelt
 • har fokus på læringsledelse og er god på kommunikasjon
 • bruker IKT som et naturlig verktøy i undervisningen, i samarbeid med kollegaer, foresatte mv.
 • er tydelig, løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • er opptatt av at elever og foresatte er viktige ressurser i skolemiljøet
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte, uavhengig av
  etnisitet, kultur, religion, kjønn mv.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Politi / Tuberulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige
stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med
studiepoeng.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til rektor Vidar Larsen eller e-post
vialar@fredrikstad.kommune.no

Rektor er kontaktperson på den enkelte skole, og opplysninger om hver skole finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og
hvilket kjønn de har.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Fredrikstad kommune orgnr: 974565307
Kort om arbeidsgiver

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 83.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Grunnskole
Sted SELLEBAKK (Adresse: Postnr: 1654)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 23-09-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/26533fa9-7e6a-488d-8bf8-f023ffb365cb
DEXI
https://stilling.fredrikstad.kommune.no/recruitment/opening?1

Ledig stilling: Lærer- 100% vikariat ved Kjølberg skole - Fredrikstad kommune