Open job position: Lærling (barne- og ungdomsarbeider) – Sveio kommune Sentraladministrasjon

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:18:00 +0100
Deadline: Unknown


Sveio kommune Sentraladministrasjon

5550 SVEIO

Sveio kommune, Lærling barne- og ungdomsarbeidarfaget saksnr. 19/27

Sveio kommune er i sterk vekst og ligg strategisk til i ein sterk region, mellom Haugesund og Stord. Kommunen ligg høgt på attraktivitetsbarometeret i Hordaland. Kommunen har fokus på utvikling og er oppteken av at Sveio skal vera ein god kommune å bu i. Kommunen har tre barnehagar og fem skular.

Sveio kommune har ledig lærlingplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget frå 01.07.19.

Krav til kompetanse:
Du bør ha bestått VG1 og VG2 (eller er ferdig med dette juni 2019).

Me ser etter deg som:

  • Er fleksibel og løysingsorientert.
  • Intiativrik.
  • Har gode samarbeidsevner og kan arbeide sjølvstendig.
  • Har evne til å sette fag, kvalitet og service i fokus.
  • Ønskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø.
  • Er ein god kollega og søker kunnskap hos din veileder.

Sveio kommune kan tilby:
  • Dyktige kollegaer i godt arbeidsmiljø.
  • Gode mogelegheiter for fagleg og personlig utvikling.
  • Fagleg leiarar og instruktørar med brei fagkunnskap og erfaring med å rettleie lærlingar.

Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverk.
Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling. Politiattesten skal ikkje leggjast ved søknaden.

Ønskjer du nærare opplysingar om stillinga kan du kontakta:
Jan Andre Endresen, telefon 53 74 80 23, e-post: jan.andre.endresen@sveio.kommune.no

Sveio kommune oppmodar alle våre søkjarar til å nytta vårt digitale søknadssenterwww.sveio.kommune.no/selvbetjening

Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1216-2019-01-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Sveio kommune, Lærling barne- og ungdomsarbeidarfaget saksnr. 19/27 for Sveio kommune Sentraladministrasjon

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956957

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sveio kommune Sentraladministrasjon
Bransje Sosial-
Yrke Lærling (barne- og ungdomsarbeider)
Sted Sveio (Postnr: 5550)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk