Open job position: Lærling (barne- og ungdomsarbeider) – Sveio kommune Sentraladministrasjon

Select rough translation.

This job has Expired

Job Description

Published 10 Jan 2019 08:18:00 +0100
Deadline: Unknown


Sveio kommune Sentraladministrasjon

5550 SVEIO

Sveio kommune, Lærling barne- og ungdomsarbeidarfaget saksnr. 19/27

Sveio kommune er i sterk vekst og ligg strategisk til i ein sterk region, mellom Haugesund og Stord. Kommunen ligg høgt på attraktivitetsbarometeret i Hordaland. Kommunen har fokus på utvikling og er oppteken av at Sveio skal vera ein god kommune å bu i. Kommunen har tre barnehagar og fem skular.

Sveio kommune har ledig lærlingplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget frå 01.07.19.

Krav til kompetanse:
Du bør ha bestått VG1 og VG2 (eller er ferdig med dette juni 2019).

Me ser etter deg som:

  • Er fleksibel og løysingsorientert.
  • Intiativrik.
  • Har gode samarbeidsevner og kan arbeide sjølvstendig.
  • Har evne til å sette fag, kvalitet og service i fokus.
  • Ønskjer å bidra til eit godt arbeidsmiljø.
  • Er ein god kollega og søker kunnskap hos din veileder.

Sveio kommune kan tilby:
  • Dyktige kollegaer i godt arbeidsmiljø.
  • Gode mogelegheiter for fagleg og personlig utvikling.
  • Fagleg leiarar og instruktørar med brei fagkunnskap og erfaring med å rettleie lærlingar.

Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverk.
Det vert teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling. Politiattesten skal ikkje leggjast ved søknaden.

Ønskjer du nærare opplysingar om stillinga kan du kontakta:
Jan Andre Endresen, telefon 53 74 80 23, e-post: jan.andre.endresen@sveio.kommune.no

Sveio kommune oppmodar alle våre søkjarar til å nytta vårt digitale søknadssenterwww.sveio.kommune.no/selvbetjening

Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00

SØKNADSFRIST: 01.03.2019

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1216-2019-01-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Sveio kommune, Lærling barne- og ungdomsarbeidarfaget saksnr. 19/27 for Sveio kommune Sentraladministrasjon

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=9956957

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sveio kommune Sentraladministrasjon
Bransje Sosial-
Yrke Lærling (barne- og ungdomsarbeider)
Sted Sveio (Postnr: 5550)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown

See in - Norsk

Report an issue or send a feedback

Your feedback helps us improve the quality of cvnorway, many of the improvements made to cvnorway.com are driven by feedback from people like you! In order to continually improve, we want to hear what you love and what's missing in order to make cvnorway.com the best job search portal in europe.

Thanks

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback