This job has Expired

Job Description

Published 11 Nov 2019 00:19:01 +0100
Deadline: Unknown






MOSS KOMMUNE BO OG SERVICESENTER

Kirkegata 15
1501 MOSS
Web: http://www.moss.kommune.no/

#Mangfoldige Moss
Nye Moss kommunes visjon:
SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Moss og Rygge kommuner har vedtatt å bygge

en ny kommune sammen. Nye Moss kommune etableres 1.januar 2020, men vi er allerede i gang med mange samarbeidsprosjekter og samlokaliseringer.

Virksomhetsleder

Jobbnorge ID: 177904

Arbeidsoppgaver


Vi har ledig fast stilling som virksomhetsleder i Enhet Hjemmetjenester.

Virksomheten inngår i Enhet Hjemmetjenester med ca. 600 årsverk totalt. Det er 4 virksomheter i enheten med ca. 150 årsverk innen hver virksomhet. Enheten tilhører kommunalområdet Helse og Mestring. Enheten skal bidra til at innbyggerne sikres gode, likeverdige og helhetlige helse- og omsorgstilbud. Det skal jobbes godt tverrsektorielt og tverrfaglig med ulike tjenester. Vi skal utvikle og drifte gode og fremtidsrettede tjenester innenfor lovverk og føringer og økonomiske rammer som til enhver tid gjelder for virksomheten.

Tjenester/oppgaver som inngår i ansvarsområdet er bl.a. hjemmetjenester, praktisk bistand, habilitering, miljøarbeidstjenester, ambullerende natt tjenester.

STILLINGENS HOVEDOPPGAVER:
 • Organiserer, koordinerer og leder aktiviteten innen virksomheten
 • Påse at det samarbeides godt med bruker og pårørende
 • Sikre god styring innenfor rammer. Utarbeide planer og forslag til budsjett
 • Påse at virksomheten samarbeider seg immellom, med andre parter innen kommunalområdet, med øvrige kommunale tjenester og eksterne parter
 • Videreutvikle medarbeidere
 • Delta i relevante fagnettverk/prosjekter
 • Ta initativ til forsknings- og utviklingsarbeid
 • Ivareta og videreutvikle virksomhetens avdelinger
 • Utvikle virksomheten og Enhet Hjemmetjenester til å møte fremtidens krav om kompetanse og oppgaveoverføring fra spesialhelsetjenesten
 • Legge til rette for kompetansedeling med de øvrige virksomhetene og enhetene i kommunalområdet

Arbeidstid

Dagtid

Kvalifikasjoner


Formalkompetanse:
 • Relevant høyere utdannelse på høyskole eller universitetsnivå
 • Ønskelig med lederutdannelse

Tjenesteerfaring:
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling
 • Erfaring fra relevante fagområder

Personlig egnethet:
 • Nytenkende og utviklingsorientert
 • Analytisk og strategisk
 • Relasjonsskapende
 • Evne til å samarhandle og involvere
 • Evne til å beslutte og gjennomføre
 • Evne til å delegere, ansvarliggjøre og motivere

Om Enhet Hjemmetjenester


Enhet hjemmetjenester er organisert i virksomhet Nord, Sentrum, Rygge og Jeløy. Hver virksomhet er organisert i til sammen 22 avdelinger. Alle virksomhetene er bygget opp omkring prinsippet om tverrfaglighet for i størst mulig grad være rustet for å kunne dekke behov for helhetlige og koordinerte tjenester for innbyggerne innenfor enhetens ansvarsområde.

Vi tilbyr
 • Mulighet til å være med på utvikling av virksomheten og Enhet Hjemmetjenester
 • Være en del av et stort kompetansemiljø og flotte kollegaer
 • Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Kontaktperson
Enhetsleder Mona C. Hoel, tlf. 951 74 684

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Informasjon til deg som søker


Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge blir én kommune i 2020
Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 0104-2019-11-39 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Virksomhetsleder for MOSS KOMMUNE BO OG SERVICESENTER

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10168452

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver MOSS KOMMUNE BO OG SERVICESENTER
Bransje Ledelse
Yrke Leder (helse- og sosialtjenester)
Sted Moss (Postnr: 1501)
Stillingstype Unknown
Krav Høyere utdanning
Søknadsfrist Unknown