Lege i spesialisering 2 – Medisinsk divisjon leger Kongsvinger

Health and social care Doctor

(1 week ago)

 • KONGSVINGER
 •  Post Date: 14. January 2022
 •  Expire date: 6. February 2022
Job Description

Published 14-01-2022
Deadline: 06-02-2022

 

Lege i spesialisering 2

Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4469244002 Presentasjon av stillingen:

Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig stilling som Lege i spesialisering 2.

Medisinsk avdeling er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra Øvre Romerike. Vi skal undersøke, utrede og behandle flere pasienter og har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere.

Indremedisinsk fagområde betjener 50 senger, av disse er det dedikerte senger til akutt slagbehandling.

Intensivseksjonen har moderne kardiologisk overvåkningsutstyr, hvor 4 av 6 senger er indremedisinsk overvåkning.

Medisinsk avdeling har spesialister i gastroenterologi, kardiologi, lungesykdommer og spesialister i indremedisin med kompetanse innenfor endokrinologi, hematologi og nefrologi.

Ved vår avdeling vil LIS 2 få bred erfaring med en rekke indremedisinske problemstillinger i tillegg til akutt slagbehandling. Gjennom vakter, postarbeid og poliklinikk kan de fleste læringsmål innen generell indremedisin oppnås over en 2-3 årsperiode. Blant annet kan man oppnå grunnleggende ferdigheter innen orienterende ekko cor og gjøre diverse prosedyrer under supervisjon.

Kongsvinger by (ca. 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter. Innad i byen er det korte avstander mellom sykehuset og flere barnehager. Pendlere har mulighet for å leie hybel med gangavstand til flere av byens attraksjoner.

Det er togforbindelse til Oslo hver time (ca 9 mil). Byen ligger ca 3 mil fra svenskegrensen.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, initial vurdering og igangsetting av behandling på medisinske øyeblikkelig hjelp pasienter
 • Visittgang med supervisjon av overlege
 • Poliklinikk
 • Vakt

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • Godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivert for forbedringsarbeid
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø i flerfaglig miljø
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig – oppgis i søknaden hvis ønskelig

Kontaktinformasjon

Gunn Helen Hagen, Seksjonsleder, 91524851
Heidi Svarlien Duun, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), 98423499

Arbeidssted

2212

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.:4469244002
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.03.2022
Sluttdato: 08.01.2023
Søknadsfrist: 06.02.2022

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Medisinsk divisjon leger Kongsvinger orgnr: 974706490
Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Menneskelig nær – faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 1800 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri, revmatologi og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Lege
Sted KONGSVINGER (Adresse: Postnr: 2212)
Stillingstype Vikariat Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse 01-03-2022
Søknadsfrist 06-02-2022


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/ddaa6dd3-ab99-4821-a0c2-729e0265ae67
XML_STILLING

Ledig stilling: Lege i spesialisering 2 - Medisinsk divisjon leger Kongsvinger