Lege i spesialisering, fast og vikariat – Øye poliklinikk, Elverum

Health and social care Doctor

(2 weeks ago)

 • ELVERUM
 •  Post Date: 17. November 2020
 •  Expire date: 1. December 2020
Job Description

Published 17-11-2020
Deadline: 01-12-2020


Lege i spesialisering, fast og vikariat

Org. nr: – Stillingsident: 4313917153 Presentasjon av stillingen:

Øyeavdelingen i Elverum og Lillehammer er administrativ sammenslått. Elverum er hovedsenter for øyefaget i Sykehuset Innlandet. Øyeavdelingen Elverum har 6,0 overleger og 4 utdanningsstillinger. Øyeavdelingen Lillehammer har 4 overleger og 1 LIS stilling. Begge avdelinger har stor operativ og poliklinisk
virksomhet, et godt faglig nivå, hensiktsmessig utstyr og et godt arbeidsmiljø.

Øyeavdelingen, Elverum har 1 fast stilling ledig som lege i spesialisering innen oftalmologi f.o.m. 01.01.2021.

Øyeavdelingen, Elverum har 1 vikariat ledig som lege i spesialisering innen oftalmologi fom 01.02.2021 – 01.02.2022.

Gruppe 1-tjeneste foregår ved OUS, men tjeneste ved andre universitetssykehus kan avtales.

Vennligst oppgi to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med polikliniske pasienter samt vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Utdanningsretning

 • Medisin

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Anders Sandbu Strand, Avdelingsoverlege, 99305631
Lena Rømmen Ovli, Avdelingssjef, +4795789242

Arbeidssted

Kirkeveien 31
2409 Elverum

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sykehuset Innlandet HF

Referansenr.:4313917153
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.12.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Øye poliklinikk, Elverum orgnr: 974631768
Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig 150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Lege
Sted ELVERUM (Adresse: Kirkeveien 31 Postnr: 2409)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Høyere utdanning
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 01-12-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/22cca559-80a4-4105-9d04-7b9504037a8c
XML_STILLING

Ledig stilling: Lege i spesialisering, fast og vikariat - Øye poliklinikk, Elverum