This job has Expired

Job Description

Published 03-06-2020
Deadline: 14-06-2020


Lege i spesialisering i Barnesykdommer, Barneklinikken Bodø

Org. nr: – Stillingsident: 4166971241 Presentasjon av stillingen:

Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering ved Barneklinikken.

Barneklinikken i Bodø er landsdelens eneste barneavdeling. Barneklinikken består av tre enheter; Nyfødtintensiv hvor vi behandler nyfødt fra uke 26. Bodø har kvinneklinikk hvor alle risikofødsler i landsdelen sentraliseres.

Barnepoliklinikk, dagpost og sengepost er organisert i en enhet. Øvre aldergrense for nyhenviste pasienter er 16 år, men de fleste kronikere følges ved enheten til de blir 18 år. Vi dekker et bredt fagfelt.

Habilitering for barn og ungdom er også tilknyttet Barneklinikken og LIS roterer med jevne mellomrom dit.

Klinikken har 9 faste LIS stillinger.

Tjenesten er variert. Den første måneden går med til å bli kjent med klinikk og tjenesteform. I denne perioden har man 4-5 opplæringsvakter avhengig av tidligere erfaring.

Du vil få tildelt veileder ved ansettelse.

Ved vår klinikk tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Barnesykdommer. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og OUS.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.

Arbeidsoppgaver

Tjenesten innebærer 9-delt tilstedevakt, med 0-uke hver 9. uke. I ukedagene begynner vakt kl 1500, mens de i helgene er todelt. Bakvakt er tilstede til kl 20.00 på hverdager, i tillegg har vi et eget nyfødtvaktsjikt.

På dagtid veksler man mellom å jobbe på en av postene ( nyfødt, storebarn, HABU), dagvakt eller poliklinikk. Poliklinikk begynner man med etter ca 4-6 måneder. Det er også lagt inn fordypningsdager etter gjeldende avtaler i tjenesteplan.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter medarbeidere som liker å engasjere seg og som kan ta på seg ansvar.

Du må tørre å gå inn i vanskelige situasjoner av og til, men med den tryggheten at du alltid vil ha erfarne kolleger rundt deg til å veilede og støtte deg.

For våre pasienter er det ekstra viktig at du er imøtekommende, ydmyk og stiller med et åpent sinn.

Vi ønsker også en kollega som kan engasjere seg sosialt utover det rent faglige.

Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
  • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
  • Muligheten til å arbeide i en klinikk som er i stadig endring for å tilpasse seg pasientenes behov. Faglig engasjerte kolleger. Gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i ulike prosjekter. Godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og aksept.
  • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no
  • https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo (

Kontaktinformasjon

Kristin Wasland, Avdelingsoverlege, 91855173, kristin.wasland@nordlandssykehuset.no

Arbeidssted

Parkveien 95
8007 Bodø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordlandssykehuset

Referansenr.:4166971241
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.07.2020
Søknadsfrist: 14.06.2020

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Nordlandssykehuset orgnr: 993562718
Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.
Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Webside
Bransje Helse og sosial
Yrke Lege
Sted BODØ (Adresse: Parkveien 95 Postnr: 8007)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 2
Sektor Offentlig
Krav Norskkunnskaper
Tiltredelse 01-07-2020
Søknadsfrist 14-06-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/59aa957b-1378-4681-877f-7b42f6926ceb
XML_STILLING

Ledig stilling: Lege i spesialisering i Barnesykdommer, Barneklinikken Bodø - Nordlandssykehuset