Job Description

Published 07-04-2021
Deadline: 25-04-2021

 

Menighetspedagog, 70% stilling Bogafjell menighet

Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4372134430 Presentasjon av stillingen:

Er du glad i å legge til rette for kreativ formidling? Har du et ønske om å gi Jesus videre til nye generasjoner? Vi søker etter deg som med begeistring og trygghet kan ta ansvar for å lede og utvikle vårt undervisningsarbeid for aldersgruppen 10 – 14 år i Bogafjell kirke i Sandnes prosti. Stillingen er en prosjektstilling i 2 år med mulighet for omgjøring til fast ansettelse etter endt prosjektperiode.

Bogafjell sokn består av Bogafjell og Figgjo bydeler sør i Sandnes. ⅓ av innbyggerne er barn 0 – 14 år, og menigheten har lenge hatt god tilstedeværelse for tweens. Nå ser vi etter deg som vil ta et overordnet ansvar for dette viktige og meningsfulle arbeidet. En dag i uken etter skoletid arrangeres barneceller for 4.-7.kl, og annenhver uke samles 5.-7.kl til Café Livingstones. Det feires egen Livingstones-gudstjeneste for tweens én gang i måneden.

Du vil møte engasjerte medarbeidere som har et stort hjerte for fellesskapet i kirken. Her vil du gå inn i et særlig samarbeid innen trosopplæring som ledes av barne- og familiepastoren og konfirmantarbeidet som ledes av kapellanen. Daglig leder er nærmeste overordnede. Vår visjon er “Jesus sett, trodd og etterfulgt”, og det er ønskelig at du kan identifisere deg med denne.

Bogafjell kirke er en moderne arbeidskirke fra 2012. Her skjer et målrettet menighetsarbeid som involverer alle generasjoner. Vår kreative stab består av tre prester, musikalsk leder, barne- og familiepastor, ungdomsdiakon, driftskoordinator og daglig leder. I tillegg har vår Bogafjell Åpen barnehage med tre ansatte.

Du vil:

 • Sammen med dedikerte medarbeidere lede og utvikle vårt undervisningsarbeid for aldersgruppen 10 – 14 år. Du evner å se arbeidet i en helhet ved å jobbe strategisk med de nye som kommer opp og de eldste som skal videre.
 • Følge opp medarbeiderne som bærer hovedansvaret for Livingstones – klubb og gudstjeneste.
 • I samarbeid med kapellanen og øvrig stab bidra aktivt inn i ACT konfirmantopplegg med undervisning og ledertrening.
 • Sammen med øvrig stab delta i planlegging og gjennomføring av relevante tiltak for aldersgruppen, slik som gudstjenester, julespill, påskevandring, leirer og menighetsweekend.
 • Utføre andre relevante arbeidsoppgaver etter behov.

Du har:

 • Utdannelse innen kristendom/teologi og pedagogikk, eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring med trosopplæring, leirvirksomhet og/eller konfirmantarbeid
 • Ønske om å nå menighetens målsettinger i tråd med visjonen

Du er:

 • Gira på undervisning og trosformidling til barn og unge, også på digitale plattformer

 • Pedagog med administrative evner

 • Sosial med ønske om relasjonsbygging

 • Selvstendig med lederkompetanse og samarbeidsvilje

 • Initiativrik med lærevilje

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn etter tariff

 • God pensjonsordning

 • Tillegg for ubekvem arbeidstid

  Kvelds – og helgearbeid må påregnes

  Den som tilsettes må være, eller kunne bli, medlem av Den Norske kirke.

  Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetslovens § 25.

  Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven.

  Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) må legges frem før endelig tilsetting.

Kontaktinformasjon

Arvid Netland, Daglig leder, 41691891, an743@kirken.no

Arbeidssted

Lyngholen 3
4324 Sandnes

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sandnes kirkelige fellesråd

Referansenr.:4372134430
Stillingsprosent: 70%
Engasjement
Søknadsfrist: 25.04.2021

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Sandnes kirkelige fellesråd orgnr: 973729403
Kort om arbeidsgiver

Sandnes er en av Norges største byer, og innbyggertallet er i betydelig vekst. Byen ligger rundt sørenden av Gandsfjorden. Geografisk spenner Sandnes fra typisk jærlandskap med rike jordbruksområder til vestlandske fjell og fjorder. Byen er i hovedsak basert på servicenæringer og offshoreindustri. Med kort vei til flyplass, nærhet til universitet, og med jernbane rett gjennom byen, er Sandnes meget sentralt beliggende.

Byen er samlet i ett prosti og kirken står sterkt i byen og menighetslivet er meget rikt og variert. Vi har ni geografiske sokn og en valgmenighet. Kirken driver også et betydelig diakonalt arbeid. Både ved byprestene i rusmiljøet, og Sykevakten som gir service til eldre og andre med behov for hjelp.

Webside
Bransje Kultur og kreative yrker
Yrke Religiøst arbeid
Sted SANDNES (Adresse: Lyngholen 3 Postnr: 4324)
Stillingstype Engasjement Deltid Antall stillinger: 1
Sektor Ikke oppgitt
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 25-04-2021


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/68f152ab-ac24-4ebe-b2aa-976057375529
XML_STILLING

Ledig stilling: Menighetspedagog, 70% stilling Bogafjell menighet - Sandnes kirkelige fellesråd