This job has Expired

Omsorgsarbeider – Barne-, ungdoms- og familieetaten

Health and nursing Omsorgsarbeider

(10 months ago)

 • Norge, Aurskog
 •  Post Date: 2. September 2019
 •  Expire date: 18. September 2019
Job Description

Published 02 Sep 2019 15:13:02
Deadline: Unknown


Barne-, ungdoms- og familieetaten

Liaveien 2
1930 AURSKOG
Web: http://www.bufdir.no

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Lierfoss ungdoms- og familiesenter er en barneverninstitusjon for barn og ungdom i alderen 13-18 (20) år. Beliggenhet er på Lierfoss i Aurskog – Høland kommune, ca 45 minutters kjøring fra Oslo. Institusjonen mottar ungdom fra hele Region øst. Lierfoss har 4 heldøgns institusjonsavdelinger med tilsammen 12 plasser. Institusjonen mottar barn og ungdom plassert etter barnevernsloven §§ 4-4 5. ledd, § 4-12, § 4-24 og § 4-26.

Lierfoss drifter i tillegg spisskompetansemiljø for trygghet og sikkerhet (SKM-TS) i barneverninstitusjoner.

2 x 50% fast stilling som miljøterapeut ved Lierfoss ungdoms- og familiesenter

Jobbnorge ID: 174691

Om stillingen


Lierfoss ungdoms- og familiesenter er underlagt Barne, ungdoms- og familieetaten, og er en institusjon med 4 institusjonsavdelinger.

Vi har to ledige 50% stillinger.

Arbeidet inngår i turnus med 8-16 timers vakter, med arbeid hver 4. helg.

Vi kan tilby et spennende og aktivt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, gode kollegaer og et trivelig arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Sikre god omsorg
 • Delta i kartleggingsprosesser
 • Drive målrettet miljøterapi
 • Oppfølgingsansvar i enkeltsaker
 • Deltakelse i faglig arbeid og utvikling
 • Traumesensitivt barnevern

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng.
 • Ønskelig med institusjonserfaring med ungdom
 • Krav om førerkort i klasse B

Personlige egenskaper

 • Jobben vil passe for personer som har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Vi trenger deg som liker å være aktiv i samhandling med ungdom og har aktivitetskompetanse
 • Du bør være imøtekommende, ha en positiv holdning, ha evne til å stå i situasjoner og tåle tilbakemeldinger
 • Du er lojal og pliktoppfyllende
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6-11, p.t. kr 391 300 – 496 100 (ltr. 41-56). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingene er for tiden lagt til Lierfoss ungdoms- og familiesenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon


Enhetsleder Haakon Cederkvist 466 16 728

Avdelingsleder Torbjørn Nikolaisen tlf 466 15 608

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 0221-2019-09-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

2 x 50% fast stilling som miljøterapeut ved Lierfoss ungdoms- og familiesenter for Barne-, ungdoms- og familieetaten

 

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=al&sort=akt&ID=10123594

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bransje Helse- og pleiearbeid
Yrke Omsorgsarbeider
Sted Aurskog (Postnr: 1930)
Stillingstype Unknown
Krav Unknown
Søknadsfrist Unknown