Ørsta vgs – undervisningsstilling – Møre og Romsdal fylkeskommune

Education Videregående skole

(2 days ago)

  • ØRSTA
  •  Post Date: 16. October 2020
  •  Expire date: 30. October 2020
Job Description

Published 16-10-2020
Deadline: 30-10-2020


Ørsta vgs – undervisningsstilling

Vi søker etter

ein dyktig vikarlærar i helse og oppvekstfag i inntil 100 % stilling ut skuleåret.

Vi søker deg som

har utdanning innanfor helse og oppvekstfag, med minimum bachelor som yrkesfaglærar, sjukepleiar, vernepleiar eller tilsvarande

Vi tilbyr

” ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
” god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling
” offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring
” løn etter tariff

Om skulen

Ørsta vidaregåande skule er ein av dei mest tradisjonsrike yrkesskulane med ei unik historie i over 50 år, der vi utdannar yrkesutøvarar i fylket, nærmiljøet og regionen. Skulen er ikkje større enn at vi har høve til å bli kjent med kvarandre i skulekvardagen. Det å kjenne seg trygg på kvarnadre gir rom for ein tett relasjon mellom lærar og elev, noko som vi veit er avgjerande for at skulen skal vere ein stad der læring skjer. Skulen har kontinuerleg fokus på å utvikle fagmiljøa både internt og saman med eksterne samarbeidspartnarar. Gjennom skulen sin visjon om “Meistring gjennom aktivitet og utforsking” ynskjer vi å gje elevane våre ei solid løæringsplattform der kunnskap og oppleving kjem i fremste rekkje.

Ørsta vidaregåande skule har ca 300 elevar fordelt på 5 programområde, og har ca 80 tilsette.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadshandsaming. Vi ber deror om at du sender elektronisk søknad.

Søkarliste

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25.2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Andre opplysningar

Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest jf. Opplæringslova § 10-9.

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune orgnr: 974576597
Kort om arbeidsgiver

Bli med å utvikle regionen saman med oss! Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for vidaregåande opplæring, fagskoleutdanning, fylkesveg og kollektivtransport, tannhelsetenester, kulturtenester og samfunns- og næringsutvikling i heile fylket. Vi er ein av dei største arbeidsgivarane i regionen – hos oss får du utvikle deg sjølv og kompetansen din.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Videregående skole
Sted ØRSTA (Adresse: Postnr: 6153)
Stillingstype Annet Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 30-10-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/32507584-1981-42e3-be6c-7017533e76b5
DEXI
https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/opening?1

Ledig stilling: Ørsta vgs - undervisningsstilling - Møre og Romsdal fylkeskommune