This job has Expired

Overingeniør innen geografisk etterretningsanalyse – Etterretningstjenesten

Education Research work

(6 months ago)

 • OSLO
 •  Post Date: 2. December 2019
 •  Expire date: 5. January 2020
Job Description

Published 02-12-2019
Deadline: 05-01-2020


Overingeniør innen geografisk etterretningsanalyse

Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4165914711 Presentasjon av stillingen:
I Etterretningstjenesten er det ledig en fast stilling som overingeniør innen geografisk etterretningsanalyse.

Avdelingen som stillingen er underlagt, har ansvar for å understøtte Forsvaret og Etterretningstjenesten med rettidig og relevant geografisk, meteorologisk og oseanografisk (GEOMETOC) informasjon samt geografisk etterretningsanalyse.

Vi ser etter deg som kan geografisk prosessering og sammenstilling av informasjon samt å løse problemer ved hjelp av skripting. Det vil si at du må kunne sette varierende typer informasjon romlig opp mot hverandre i den hensikt å berike E-tjenestens produkter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver der det du er med på å levere kommer til direkte nytte i både den strategiske og operative virksomheten i Forsvaret.
Hos oss kan du få annerledes opplevelser og vi kan love deg et hyggelig arbeidsmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Utføre geografiske etterretningsanalyser
 • Bidra til å utvikle og forbedre metoder for geografisk etterretningsanalyse, visualisering og rapportering
 • Samarbeide med andre i E-tjenesten om innhenting og analyse av etterretninger
 • Støtte andre i E-tjenesten med kompetanse innen eget fagområde

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informatikk, geomatikk eller andre naturvitenskapelige fag med fagsammensetning som inkluderer problemløsning med programmering og /eller skripting. Annen utdanning og lang, relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, kunne kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innen de samme, relevante fagområdene
 • Utdanning innen geografiske informasjonssystemer eller geomatikk
 • Utdanning innen anvendt matematikk og statistikk
 • Relevant erfaring med programmering eller skripting
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Erfaring med analytisk etterforskning

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige Egenskaper

 • Helhetsoversikt og samarbeidsevner: søkeren må evne å se hvordan egne verktøy og metoder kan bidra inn i andres etterretningsproduksjon
 • Strukturert: Søkerens produkter og anlyser må være sporbare og etterprøvbare
 • Presis: Søkeren må være tydelig rundt egne produkters styrker og svakheter
 • Tydelig: Søkernen må ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på både norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (1087) i lønnstrinn 58 – 70 / tilsvarende fra kr 513 600 til kr 640 200 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse
 • Arbeidssted vil være Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden

*Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken “søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.*

Kontaktinformasjon

, 23 09 47 06

Arbeidssted

Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Etterretningstjenesten

Ref. nr.:2019/2223
Stillingsbrøk: 100%
Heltid, Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 05.01.2020

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4165914711&company_id=99007&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

 

 

DIVERSE INFO

Arbeidsgiver Etterretningstjenesten orgnr: 974797038
Kort om arbeidsgiver

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Webside
Bransje Utdanning
Yrke Forskningsarbeid
Sted OSLO (Adresse: Lutvannsveien 60 Postnr: 0676)
Stillingstype Fast Heltid Antall stillinger: 1
Sektor Offentlig
Krav Unknown
Tiltredelse Unknown
Søknadsfrist 05-01-2020


Kilde: NAV stillingsannonser
https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/c7652bda-6311-4045-b8e0-4b97b7c12bd6
XML_STILLING

Ledig stilling: Overingeniør innen geografisk etterretningsanalyse - Etterretningstjenesten